Tính khoảng cách gần nhất từ vân sáng trung tâm đến vân sáng chung của $\lambda_2$ và $\lambda_3$?

Bài toán
Trong thí nghiệm Young về giao thoa ánh sáng, khe hẹp $S$ phát ra đồng thời ba bức xạ đơn sắc khác nhau thuộc vùng ánh sáng nhìn thấy có bước sóng lần lượt là $\lambda_1 = 0,42\ \mu m;\ \lambda_2 = 0,54 \ \mu m$ và $\lambda_3$ chưa biết. Khoảng cách hai khe hẹp $a = 1,8 mm$, khoảng cách từ các khe đến màn $D = 4 m$. Biết vị trí vân tối gần tâm màn nhất xuất hiện trên màn là vị trí vân tối thứ 14 của $\lambda_3$. Tính khoảng cách gần nhất từ vân sáng trung tâm đến vân sáng chung của $\lambda_2$ và $\lambda_3$?
A. 54 mm
B. 42 mm
C. 33 mm
D. 16 mm
 
Bài toán
Trong thí nghiệm Young về giao thoa ánh sáng, khe hẹp $S$ phát ra đồng thời ba bức xạ đơn sắc khác nhau thuộc vùng ánh sáng nhìn thấy có bước sóng lần lượt là $\lambda_1 = 0,42\ \mu m;\ \lambda_2 = 0,54 \ \mu m$ và $\lambda_3$ chưa biết. Khoảng cách hai khe hẹp $a = 1,8 mm$, khoảng cách từ các khe đến màn $D = 4 m$. Biết vị trí vân tối gần tâm màn nhất xuất hiện trên màn là vị trí vân tối thứ 14 của $\lambda_3$. Tính khoảng cách gần nhất từ vân sáng trung tâm đến vân sáng chung của $\lambda_2$ và $\lambda_3$?
A. 54 mm
B. 42 mm
C. 33 mm
D. 16 mm
Bài làm:
Khỏang vân:$$i_1=\dfrac{14}{15} mm; i_2=1,2 mm.$$
Theo Đăng nhập vào bet365_link bet365 khi bị chặn_hướng dẫn đăng ký bet365 ta có:
$$\left(m+\dfrac{1}{2} \right) \dfrac{14}{15} .10^{-3}= \left(n+\dfrac{1}{2} \right) 1,2.10^{-3}= \left(k+\dfrac{1}{2}\right) i_3; k, m, n \in N.$$
Chọn ra các giá trị tương ứng của m và n.
1.m=4, n=3.
2.m=13, n=10;
3.m=22; n=17.
..... m=4+9u; n=3+7t.
Chọn sao cho bức xạ 3 thuộc vùng ánh sáng nhìn thấy.
Chọn m=22; n=17.
Ta có $$i_3=\dfrac{14}{9}.10^{-3} mm.$$
Đến đây là ngon rồi, tính theo công thức vân trùng.
Đáp án là B.
 
Bài làm:
Khỏang vân:$$i_1=\dfrac{14}{15} mm; i_2=1,2 mm.$$
Theo Đăng nhập vào bet365_link bet365 khi bị chặn_hướng dẫn đăng ký bet365 ta có:
$$\left(m+\dfrac{1}{2} \right) \dfrac{14}{15} .10^{-3}= \left(n+\dfrac{1}{2} \right) 1,2.10^{-3}= \left(k+\dfrac{1}{2}\right) i_3; k, m, n \in N.$$
Chọn ra các giá trị tương ứng của m và n.
1.m=4, n=3.
2.m=13, n=10;
3.m=22; n=17.
..... m=4+9u; n=3+7t.
Chọn sao cho bức xạ 3 thuộc vùng ánh sáng nhìn thấy.
Chọn m=22; n=17.
Ta có $$i_3=\dfrac{14}{9}.10^{-3} mm.$$
Đến đây là ngon rồi, tính theo công thức vân trùng.
Đáp án là B.
Chọn thế có hơi lâu nhỉ. Tớ thử trình bày theo kiểu khác nhé, ý tưởng thì vẫn thế này thôi.
Ta có ngay
$13,5.\lambda_3 = (k_1+0,5). 0,54 = (k_2+0,5 ). 0,42 mà 0,38 \le \lambda_3 \le 0,76$
$\Rightarrow 9.5 \le k_1+0,5 < 19 và 12 < k_2+0,5 < 24$
Lại có
$\dfrac{k_1+0,5}{k_2+0,5} =\dfrac{7}{9}=\dfrac{10,5}{13,5}=\dfrac{17,5}{22,5}$.
Trường hợp 1 : $k_1 = 10; k_2 =13 tìm ra \lambda_3= 0,42$ loại do trùng với $\lambda_1$
Trường hợp 2 $k_1 =17 ; k_2 =22 tìm ra \lambda_3= 0,7.$
Đến đây thì là ổn rồi
 
Chọn thế có hơi lâu nhỉ. Tớ thử trình bày theo kiểu khác nhé, ý tưởng thì vẫn thế này thôi.
Ta có ngay
$13,5.\lambda_3 = (k_1+0,5). 0,54 = (k_2+0,5 ). 0,42 mà 0,38 \le \lambda_3 \le 0,76$
$\Rightarrow 9.5 \le k_1+0,5 < 19 và 12 < k_2+0,5 < 24$
Lại có
$\dfrac{k_1+0,5}{k_2+0,5} =\dfrac{7}{9}=\dfrac{10,5}{13,5}=\dfrac{17,5}{22,5}$.
Trường hợp 1 : $k_1 = 10; k_2 =13 tìm ra \lambda_3= 0,42$ loại do trùng với $\lambda_1$
Trường hợp 2 $k_1 =17 ; k_2 =22 tìm ra \lambda_3= 0,7.$
Đến đây thì là ổn rồi
Bạn ơi cho mình hỏi cái đọan này:
$$13,5.\lambda_3 = (k_1+0,5). 0,54 = (k_2+0,5 ). 0,42 mà 0,38 \le \lambda_3 \le 0,76$$
Đáng lẽ ra là $$(14+0,5).\lambda_3 = (k_1+0,5). 0,54 = (k_2+0,5 ). 0,42 mà 0,38 \le \lambda_3 \le 0,76$$ chứ nhỉ sao lại là
$$(14-0,5).\lambda_3 = (k_1+0,5). 0,54 = (k_2+0,5 ). 0,42 mà 0,38 \le \lambda_3 \le 0,76$$

Mình hơi yếu phần này bạn giải thích dùm mình
 
Bài toán
Trong thí nghiệm Young về giao thoa ánh sáng, khe hẹp $S$ phát ra đồng thời ba bức xạ đơn sắc khác nhau thuộc vùng ánh sáng nhìn thấy có bước sóng lần lượt là $\lambda_1 = 0,42\ \mu m;\ \lambda_2 = 0,54 \ \mu m$ và $\lambda_3$ chưa biết. Khoảng cách hai khe hẹp $a = 1,8 mm$, khoảng cách từ các khe đến màn $D = 4 m$. Biết vị trí vân tối gần tâm màn nhất xuất hiện trên màn là vị trí vân tối thứ 14 của $\lambda_3$. Tính khoảng cách gần nhất từ vân sáng trung tâm đến vân sáng chung của $\lambda_2$ và $\lambda_3$?
A. 54 mm
B. 42 mm
C. 33 mm
D. 16 mm
Cái câu đó nên hiểu theo nghĩa nào NTH 52 ? Chị không hiểu rõ cái câu này nó nói là ý gì :((
 
Người tạo Các chủ đề tương tự Diễn đàn Bình luận Ngày
VAN SI LUC Tính khoảng cách hai khe đến màn lúc đầu Bài tập Sóng ánh sáng 6
Hải Quân Tính khoảng cách giữa vết sáng đỏ và vết sáng tím thu được trên màn? Bài tập Sóng ánh sáng 10
B Tính khoảng cách từ vân trung tâm tới vân sáng màu lam thứ 7 trên màn Bài tập Sóng ánh sáng 1
untilyou1996 Tính khoảng cách giữa hai vạch đen trên giấy Bài tập Sóng ánh sáng 2
anzaiii Tính khoảng cách nhỏ nhất giữa hai vân trùng. Bài tập Sóng ánh sáng 2
X Tính khoảng cách giữa vết sáng đỏ và tím thu đc trên màn Bài tập Sóng ánh sáng 0
superstar Tính khoảng cách tiêu điểm của thấu kính ứng cới các ánh sáng đỏ tím Bài tập Sóng ánh sáng 4
Cherry Tính khoảng cách giữa 2 khe young Bài tập Sóng ánh sáng 1
thuckechsu Tính khoảng cách từ vân trung tâm đến vị trí có 3 vân sáng trùng nhau Bài tập Sóng ánh sáng 6
ferollsan Tính khoảng cách gần nhất từ vân sáng trung tâm đến vân sáng chung của $\lambda _2$ và $\lambda _3$ Bài tập Sóng ánh sáng 5
navibol Tính khoảng cách giữa 2 vệt sáng màu đỏ và màu tím trên mặt phẳng tiêu diện thấu kính buồng ảnh Bài tập Sóng ánh sáng 1
rainmeteror Tính khoảng cách giữa hai khi sáng $S_1 S_2$ Bài tập Sóng ánh sáng 4
•One-HicF Tính khoảng cách gần nhất từ vân sáng bậc 6 của ánh sáng mau lam đến vân tối xuất hiện trên màn: Bài tập Sóng ánh sáng 1
inconsolable Tính khoảng vân Bài tập Sóng ánh sáng 0
tkvatliphothong Tính góc trông khoảng vân và bước sóng của bức xạ Bài tập Sóng ánh sáng 2
Ngân Giang 102 Tính điện áp của ống lúc ban đầu Bài tập Sóng ánh sáng 0
V Nếu hai vân sáng của hai bức xạ trùng nhau ta chỉ tính là một vân thì số vâng sáng quan sát được là Bài tập Sóng ánh sáng 7
vatly97 Tính số vân sáng khác màu vân trung tâm Bài tập Sóng ánh sáng 2
seiji asakawa Tính số vân sáng trên đoạn AB Bài tập Sóng ánh sáng 3
Kate Spencer Tính d Bài tập Sóng ánh sáng 1
apple13197 Tính bước sóng của bức xạ trên Bài tập Sóng ánh sáng 1
superstar Tính thời gian vật đi được từ khi thả đến khi vật đi 7.5cm Bài tập Sóng ánh sáng 1
superstar Tính hệ số hấp thụ của tầng điện li Bài tập Sóng ánh sáng 2
superstar Tính độ cao của giàn chảo thấp nhất Bài tập Sóng ánh sáng 4
P Tính λ2 Bài tập Sóng ánh sáng 1
S Tính bước sóng λ2 Bài tập Sóng ánh sáng 4
inconsolable Tính chiết suất n Bài tập Sóng ánh sáng 1
N Cách tính số vân sáng trong hiện tượng giao thoa hỗn hợp ánh sáng Bài tập Sóng ánh sáng 1
H Tính số vân sáng Bài tập Sóng ánh sáng 8
dhdhn Tính $\lambda _{2}$ ? Bài tập Sóng ánh sáng 2
Orics Tính $\lambda $ và số vân sáng quan sát được trên màn ứng với hai bức xạ trên? Bài tập Sóng ánh sáng 0
N Tính bề rộng vùng quang phổ bậc 3 nằm chông chết lên quang phổ bậc 2 là? Bài tập Sóng ánh sáng 1
BackSpace Tính chiết suất n' của L'. Bài tập Sóng ánh sáng 4
hang49 Tính độ rộng tối thiểu của khe S để hệ vân biến mất Bài tập Sóng ánh sáng 4
Huyền Đức Tính $\lambda '$ Bài tập Sóng ánh sáng 3
V Tính $\lambda _{2}$? Bài tập Sóng ánh sáng 0
T Tính bán kính nhỏ nhất của tấm gỗ. Bài tập Sóng ánh sáng 1
D Tính $\lambda_{2}$ Bài tập Sóng ánh sáng 1
To_Be_The_Best Tính $\lambda_2$ Bài tập Sóng ánh sáng 1
Sky Fighter Tính số vân sáng đơn sắc ? Bài tập Sóng ánh sáng 1
Y Tính bề rộng tối thiểu của chùm tia tới Bài tập Sóng ánh sáng 1
M Tính tốc độ ban đầu của electron và điện áp ban đầu giữa hai cực của ống Cu-lit-giơ. Bài tập Sóng ánh sáng 1
L Tính $\lambda _{2}$ biết hai trong năm vân sáng trùng nhau nằm ở ngoài cùng của trường giao thoa. Bài tập Sóng ánh sáng 1
N Tính góc khúc xạ? Bài tập Sóng ánh sáng 1
M Tính chiết suất của chất rắn trong suốt đó đối với ánh sáng màu vàng. Bài tập Sóng ánh sáng 3
HuyGooner Tính góc tạo bởi tia ló đỏ và tím biết chiết suất của nước đối với đỏ, tím lần lượt là 1,32 và 1,35 Bài tập Sóng ánh sáng 1
adamdj Tính thời gian ngắn nhất để vân sáng trung tâm O đi từ vị trí ban đầu đến M Bài tập Sóng ánh sáng 4
adamdj Tính góc lệch của tia sáng Bài tập Sóng ánh sáng 7
dtdt95 Tính giá trị của ${\lambda}_2$ ? Bài tập Sóng ánh sáng 2
H Tính vận tốc chuyển động v′ của vân tối thứ 2 xuất hiện trên màn? Bài tập Sóng ánh sáng 0
Các chủ đề tương tự


Quảng cáo

Top