Làm thế nào để chứng tỏ thanh nào có từ trường mạnh hơn?

Xin mọi người giúp mình Đăng nhập vào bet365_link bet365 khi bị chặn_hướng dẫn đăng ký bet365 này:
Cho 2 thanh nam châm. Giả sử có một trong 2 thanh nam châm có từ trường mạnh hơn. Chỉ với 2 thanh nam châm này, làm thế nào để chứng tỏ thanh nào có từ trường mạnh hơn?
Trình bày cách lập luận
 

Quảng cáo

Top