L biến thiên Bài toán thay đổi $L$ để công suất mạch cực đại.

Bài toán: Hiệu điện thế xoay chiều đặt vào đoạn mạch RLC mắc nối tiếp, biết cuộn dây thuần cảm, $L$ thay đổi được. Khi $L=L_1=\dfrac{2,5}{\pi}$ (H) hoặc $L=L_2=\dfrac{1,5}{\pi}$ (H) thì cường độ dòng điện trong hai trường hợp bằng nhau. Để công suất trong mạch cực đại thì giá trị $L$ phải bằng:(đon vị Henri)
A. $L=\dfrac{4}{\pi}$
B. $L=\dfrac{2}{\pi}$
C. $L=\dfrac{1}{\pi}$
D. $L=\dfrac{0,5}{\pi}$
Ps: Liệu có công thức tổng quát cho dạng Đăng nhập vào bet365_link bet365 khi bị chặn_hướng dẫn đăng ký bet365 này?
 
kiemro721119 đã viết:
Bài toán: Hiệu điện thế xoay chiều đặt vào đoạn mạch RLC mắc nối tiếp, biết cuộn dây thuần cảm, $L$ thay đổi được. Khi $L=L_1=\dfrac{2,5}{\pi}$ (H) hoặc $L=L_2=\dfrac{1,5}{\pi}$ (H) thì cường độ dòng điện trong hai trường hợp bằng nhau. Để công suất trong mạch cực đại thì giá trị $L$ phải bằng:
A. $L=\dfrac{4}{\pi}$
B. $\boxed{L=\dfrac{2}{\pi}}$
C. $L=\dfrac{1}{\pi}$
D. $L=\dfrac{0,5}{\pi}$
Ps: Liệu có công thức tổng quát cho dạng Đăng nhập vào bet365_link bet365 khi bị chặn_hướng dẫn đăng ký bet365 này?
Lời giải:
$\boxed{Z_{L}=Z_{C} = \dfrac{Z_{L_1} + Z_{L_2}}{2}=>L = \dfrac{L_1 + L_2}{2}}$
 
Với $C$ thì sao???
Bài toán 2: Cho đoạn mạch RLC mắc nối tiếp, tụ $C$ có thể thay đổi được. Khi $C_1=\dfrac{2.10^{-4}}{\pi}$ (F) hoặc $C_2=\dfrac{10^{-4}}{1,5.\pi}$ (F) thì công suất của mạch có giá trị bằng nhau. Để công suất trong mạch cực đại thì giá trị $C$ phải bằng:(đơn vị Fara)
A. $\dfrac{2.10^{-4}}{3\pi}$
B. $\dfrac{10^{-4}}{3\pi}$
C. $\dfrac{3.10^{-4}}{2\pi}$
D. $\dfrac{10^{-4}}{\pi}$
 
Lời giải: Công suất trong hai trường hợp đều bằng nhau, nên ta có $Z_1=Z_2 \Rightarrow |Z_{L_1}-Z_C|=|Z_{L_2}-Z_C|$
Th 1: $Z_{L_1}=Z_{L_2}$ loại.
Th 2: $Z_{C} = \dfrac{Z_{L_1} + Z_{L_2}}{2} $
Khi cộng hưởng thì $\boxed{Z_{L}=Z_{C} = \dfrac{Z_{L_1} + Z_{L_2}}{2}=>L = \dfrac{L_1 + L_2}{2}}$
Nếu như Đăng nhập vào bet365_link bet365 khi bị chặn_hướng dẫn đăng ký bet365 toán :Hiệu điện thế xoay chiều đặt vào đoạn mạch RLC mắc nối tiếp, biết cuộn dây thuần cảm, $C$ thay đổi được. Khi $C=C_1$ (F) hoặc $C=C_2$ (F) thì cường độ dòng điện trong hai trường hợp bằng nhau. Để công suất trong mạch cực đại thì giá trị $C$ phải bằng;
Tương tự ta cũng sẽ có :$Z_{L} = \dfrac{Z_{C_1} + Z_{C_2}}{2} $
Khi cộng hưởng thì $\boxed{Z_{L}=Z_{C} = \dfrac{Z_{C_1} + Z_{C_2}}{2}=>\dfrac{1}{C}=\dfrac{1}{2}\begin{pmatrix}

\dfrac{1}{C_1}+\dfrac{1}{C_2}\end{pmatrix}}$
 
Lần chỉnh sửa cuối bởi 1 quản trị viên:
Người tạo Các chủ đề tương tự Diễn đàn Bình luận Ngày
bipibi Hộp đen Bài toán hộp đen Bài tập Điện xoay chiều 0
C Tức thời Bài toán điện áp tức thời của u đoạn mạch Bài tập Điện xoay chiều 1
please help Tổng cảm kháng nhỏ nhất và dung kháng nhỏ nhất thõa mãn Đăng nhập vào bet365_link bet365 khi bị chặn_hướng dẫn đăng ký bet365 toán xấp xỉ Bài tập Điện xoay chiều 2
ĐỗĐạiHọc2015 [Topic] Những Đăng nhập vào bet365_link bet365 khi bị chặn_hướng dẫn đăng ký bet365 toán điện xoay chiều ôn thi đại học 2015 Bài tập Điện xoay chiều 312
inconsolable Bài toán về truyền tải điện năng Bài tập Điện xoay chiều 3
H Bài toán tính cường độ dòng điện qua động cơ. Bài tập Điện xoay chiều 1
H Lệch pha Bài toán tìm hệ số công suất của đoạn mạch. Bài tập Điện xoay chiều 1
H L biến thiên Bài toán về độ lệch pha Bài tập Điện xoay chiều 3
H Hộp đen Bài toán hộp đen Bài tập Điện xoay chiều 5
lvcat Bài toán mắc thêm Ampe kế, Vôn kế vào mạch Bài tập Điện xoay chiều 1
kiemro721119 Tức thời Bài toán các tần số khác nhau. So sánh $I$ và $I_0$. Bài tập Điện xoay chiều 1
kiemro721119 Truyền tải điện Bài toán hiệu suất quá trình truyền tải điện năng với công suất truyền đi không đổi Bài tập Điện xoay chiều 1
kiemro721119 Truyền tải điện Bài toán hiệu suất quá trình truyền tải điện năng với công suất nơi tiêu thụ nhận được là không đổi Bài tập Điện xoay chiều 1
kiemro721119 C biến thiên Bài toán $LC$ cùng biến đổi. Bài tập Điện xoay chiều 2
thiencuong_96 L biến thiên Bài toán $L$ biến thiên, tính độ tự cảm $L_{2}$ Bài tập Điện xoay chiều 1
lvcat f biến thiên Bài toán cực trị có f biến thiên Bài tập Điện xoay chiều 1
Tăng Hải Tuân MPĐ [ĐH 2012] Bài toán về máy phát điện xoay chiều một pha Bài tập Điện xoay chiều 3
๖ۣۜKing Cách giải Đăng nhập vào bet365_link bet365 khi bị chặn_hướng dẫn đăng ký bet365 tập bằng phương pháp chuẩn hóa số liệu Bài tập Điện xoay chiều 2
D Bài tập điện xoay chiều Bài tập Điện xoay chiều 4
minhtangv Truyền tải điện Bài tập truyền tải điện năng Bài tập Điện xoay chiều 2
Nắng Số giá trị C thỏa mãn đề Đăng nhập vào bet365_link bet365 khi bị chặn_hướng dẫn đăng ký bet365. Bài tập Điện xoay chiều 2
NTH 52 Các Đăng nhập vào bet365_link bet365 khi bị chặn_hướng dẫn đăng ký bet365 Điện xoay chiều thi HSG Thái Bình 2013-2014 Bài tập Điện xoay chiều 20
Tăng Hải Tuân [2013] Bài tập Điện xoay chiều trong các đề thi thử Vật lí Bài tập Điện xoay chiều 132
Tăng Hải Tuân Bài tập máy phát điện Bài tập Điện xoay chiều 9
Tăng Hải Tuân Bài tập máy biến áp, truyền tải điện năng Bài tập Điện xoay chiều 16
D MBA Bài tập biến thế tự ngẫu. Tìm hiệu điện thế hiệu dụng và dòng điện của cuộn thứ cấp lấy ra ở A, C? Bài tập Điện xoay chiều 4
T [ĐH 2013] Bài tập điện xoay chiều mới trong đề đại học 2013 Bài tập Điện xoay chiều 126
chinhanh9 Chi phí mà cơ sở sản xuất này phải thanh toán cho nhà máy điện hàng tháng (30 ngày) là: Bài tập Điện xoay chiều 1
triminhdovip137 MPĐ Chi phí phải thanh toán hàng tháng là? Bài tập Điện xoay chiều 1
F Biến trở kết hợp w thay đổi ! Bài tập Điện xoay chiều 4
Lê Quang Hưng L biến thiên Điện áp hiệu dụng trên AM khi chưa thay đổi L là? Bài tập Điện xoay chiều 1
D L biến thiên Thay đổi L để UL = 100 Bài tập Điện xoay chiều 0
Phùng Tiến Hào Thay đổi f đến khi hệ số công suất mạch còn một nửa thì công suất của mạch lúc này là: Bài tập Điện xoay chiều 2
ĐỗĐạiHọc2015 Dung kháng khi đó của đoạn mạch khi thay đổi $U_{RCmax}$ bằng bao nhiêu. Bài tập Điện xoay chiều 16
Bty Dòng diện xoay chiều có L thay đổi Bài tập Điện xoay chiều 2
V f biến thiên Thay đổi f để $U_{RL}$ không phụ thuộc R Bài tập Điện xoay chiều 1
Đ Giá trị điện áp 2 đầu điện trở khi L thay đổi ? Bài tập Điện xoay chiều 2
O Lệch pha Thay đổi C và độ lệch pha dòng điện Bài tập Điện xoay chiều 1
O L biến thiên Thay đổi RLC Bài tập Điện xoay chiều 2
anhnguyen Thay C bởi tụ C' thì điện áp hiệu dụng trên tụ là 30V, khi đó điện áp hiệu dụng trên R Bài tập Điện xoay chiều 4
ĐỗĐạiHọc2015 Rôto thay đổi một lượng (so với $n_3$) gần với lượng giá trị nào nhất Bài tập Điện xoay chiều 0
hoankuty L biến thiên Điện áp hiệu dụng hai đầu đoạn mạch $AM$ khi chưa thay đổi là ? Bài tập Điện xoay chiều 2
Uchiha Sasuke98 Tìm điện áp hiệu dụng hai đầu đoạn mạch AM khi chưa thay đổi L? Bài tập Điện xoay chiều 8
kyubi0310 Thay đổi C để công suất cuộn dây đạt max thì điện áp 2 đầu tụ là? Bài tập Điện xoay chiều 3
NTH 52 R biến thiên Thay đổi $R$ để công suất tiêu thụ trên đoạn mạch cực đại, khi đó hệ số công suất bằng? Bài tập Điện xoay chiều 4
hoankuty Hãy cho biết đã thay đổi $f_{1}$ bao nhiêu phần trăm? Bài tập Điện xoay chiều 5
hoankuty f biến thiên Hỏi hệ số công suất của mạch $AB$ lớn nhất có thể trong $3$ lần thay đổi tần số đạt giá trị nào? Bài tập Điện xoay chiều 2
Nắng f biến thiên Độ lệch pha giữa các điện áp khi $f$ thay đổi. Bài tập Điện xoay chiều 2
superstar Hỏi nếu thay dây chì có đường kính $d_2$=2mm thì dây mới chịu được cường độ dòng điện hiệu dụng tối Bài tập Điện xoay chiều 3
geomineq f biến thiên Thay đổi $\omega $ để ${{U}_{RL}}$ max Bài tập Điện xoay chiều 5
Các chủ đề tương tự


Quảng cáo

Top