Nguyên tắc phát sóng điện từ là gì

dothihaianh Theo mình thì anten dùng để truyền sóng điện từ của mạch LC đi xa hơn.
 
Mạch chọn sóng có tác dụng gì tớ vẫn chưa hiểu rõ
 
Mạch chọn sóng là dùng trong máy thu. Người ta điều chỉnh C trong mạch LC sao cho tần số dao động của mạch LC đúng bằng tần số sóng cần chọn, khi đó xảy ra hiện tượng cộng hưởng điện nên tín hiệu thu được là rõ nét nhất, do đó thu được sóng cần chọn.
 
Trong câu còn một số đáp án khác
Dùng mạch dao động LC dao động điêu hòa
2. Đặt nguồn xoay chiều vaof 2 đầu mạch LC
3. Kết hợp máy dao động điện từ duy trì với anten
 
Như vậy, với mô hình phát sóng vô tuyến đơn giản này thì cần kết hợp 2 điều:
  1. Máy phát sóng (bộ phận chính là mạch dao dộng LC)
  2. Anten (là một mạch dao động LC hở cộng hưởng với mạch dao động của máy phát)
Và câu hỏi của dothihaianh nếu sửa lại thành: "Nguyên tắc phát sóng điện từ là kết hợp mạch phát sóng LC với anten" thì hợp lý hơn về câu chữ.
 
Người tạo Các chủ đề tương tự Diễn đàn Bình luận Ngày
Tăng Hải Tuân Trong các máy điện hoạt động trên nguyên tắc cảm ứng điện từ, lõi thép đóng vai trò chủ yếu để : Lí thuyết Dao động và sóng điện từ 1
W Quy tắc Tam diện thuận Lí thuyết Dao động và sóng điện từ 6
Bibubo225 Phát biểu nào sau đây về mạch dao động là sai? Lí thuyết Dao động và sóng điện từ 4
shochia Phát biểu sai là Lí thuyết Dao động và sóng điện từ 12
hau dau Phát biểu nào sau đây sai Lí thuyết Dao động và sóng điện từ 1
apple13197 Khi nói về sóng điện từ, phát biểu nào sau đây sai Lí thuyết Dao động và sóng điện từ 2
huynhcashin Tín hiệu đưa đến angten phát biên thiên tần hoàn với tần số Lí thuyết Dao động và sóng điện từ 6
thanh thương Phát biểu nào sau đây sai khi nói về sóng điện từ Lí thuyết Dao động và sóng điện từ 2
Iukk Điều nào sau đây là sai khi nói về sự phát và thu sóng điện từ? Lí thuyết Dao động và sóng điện từ 1
Iukk Phát biểu sau đây là sai khi nói về sóng vô tuyến Lí thuyết Dao động và sóng điện từ 1
tiepkent Phát biểu về điện từ trường Lí thuyết Dao động và sóng điện từ 2
To_Be_The_Best Chọn phát biểu sai khi nói về điện từ trường Lí thuyết Dao động và sóng điện từ 4
K Chọn câu đúng khi nói về máy phát thanh đơn giản : Lí thuyết Dao động và sóng điện từ 3
kiemro721119 Phát biểu nào sau đây là đúng khi nói về mối liên hệ giữa điện trường và từ trường. Lí thuyết Dao động và sóng điện từ 4
D Phát biểu nào sau đây là không đúng? Lí thuyết Dao động và sóng điện từ 2
tkvatliphothong Phát biểu nào sau đây là sai khi nói về sự thu và phát sóng điện từ Lí thuyết Dao động và sóng điện từ 2
kiemro721119 Tụ điện $C_1$ trong mạch thu sóng vô tuyến khác tụ $C_2$ trong mạch phát sóng vô tuyến ở chỗ: Lí thuyết Dao động và sóng điện từ 3
kiemro721119 Mạch dao động LC lý tưởng có phát ra sóng điện từ hay không Lí thuyết Dao động và sóng điện từ 4

Quảng cáo

Top