Nếu tăng gấp đôi thời gian tác dụng lực thì vận tốc cực đại của vật sau khi ngừng tác dụng lực là

Bài toán
Một con lắc lò xo nằm ngang, vật có khối lượng m = 100 g chuyển động không ma sát dọc theo trục của lò xo có độ cứng k = 25 N/m. Khi vật đang đứng yên tại vị trí lò xo không biến dạng thì bắt đầu tác dụng lực $\overrightarrow{F}$ có hướng và độ lớn không thay đổi, bằng 1 N lên vật như hình vẽ.
3934

Sau khoảng thời gian bằng $\Delta t$ thì lực ngừng tác dụng. Biết rằng sau đó vật dao động với vận tốc cực đại bằng $20\sqrt{30}$cm/s. Nếu tăng gấp đôi thời gian tác dụng lực thì vận tốc cực đại của vật sau khi ngừng tác dụng lực là
A. $60\sqrt{10}$ cm/s.
B. $40\sqrt{15}$ cm/s.
C. $20\sqrt{30}$ cm/s.
D. $40\sqrt{30}$ cm/s.
 
Lời giải
3935

+ O là vị trí lò xo không biến dạng lúc đầu, O’ là VTCB khi có lực F tác dụng (chú ý hình vẽ bên trên ngược chiều với hình vẽ đề Đăng nhập vào bet365_link bet365 khi bị chặn_hướng dẫn đăng ký bet365 cho).
+ $OO'=\dfrac{F}{k}=\dfrac{1}{25}=0,04m=4cm$ , ban đầu vật đang đứng đứng yên tại O
$\Rightarrow {{A}_{1}}=OO'=4cm$
+ $\omega =\sqrt{\dfrac{k}{m}}=5\sqrt{10}\,\left(rad/s \right)\,$
+ Gọi vị trí lúc vật nặng ở thời điểm $\Delta t$ là M, sau thời gian $\Delta t$ đó lực ngừng tác dụng nên VTCB lúc này lại là O và biên độ dao động lúc này là ${{A}_{2}}=\dfrac{{{v}_{\max \,\left(2 \right)}}}{\omega }=\dfrac{20\sqrt{30}}{5\sqrt{10}}=4\sqrt{3}\,\left(cm \right)$
+ Đặt O’M=x $\Rightarrow \left\{ \begin{aligned}
& OM=x+4 \\
& \dfrac{{{v}_{M}}}{{{\omega }^{2}}}={{4}^{2}}-{{x}^{2}} \\
\end{aligned} \right.\Rightarrow {{\left(4\sqrt{3} \right)}^{2}}={{\left(x+4 \right)}^{2}}+{{4}^{2}}-{{x}^{2}}\Leftrightarrow x=2cm$
+ Vậy khi đó thời điểm $\Delta t$ vật đang ở vị trí x=2cm và chuyển động về biên dương, tính từ thời điểm ban đầu vật ở vị trí O
$\Rightarrow \Delta t=\dfrac{T}{3}$
+ Nếu tăng gấp đôi thời gian tác dụng thì $\Delta {{t}_{1}}=2\Delta t=\dfrac{2T}{3}$ , khi đó vật vẫn ở vị trí M nhưng chuyển động theo chiều ngược lại nên ${{A}_{3}}=4\sqrt{3}$ cm
$\Rightarrow {{v}_{\max \left(3 \right)}}={{v}_{\max \left(2 \right)}}=20\sqrt{30}\, cm/s$
 
Người tạo Các chủ đề tương tự Diễn đàn Bình luận Ngày
htthao1506 Con lắc lò xo, nếu tăng khối lượng và không thay đổi biên độ thì: Bài tập Dao động cơ 4
L Nếu chỉ có $K$ tăng $4$ lần thì? Bài tập Dao động cơ 1
huynhcashin Nếu độ cao cực đại của vật tính từ vị trí cân bằng tăng 2 lần thì cơ năng của con lắc sẽ Bài tập Dao động cơ 1
keyhaii Tìm chu kì dao động, nếu sau khi thả ra nó dao động điều hòa? Bài tập Dao động cơ 1
H Nếu xem đồng hồ thứ hai chạy đúng thì đồng hồ thứ nhất chạy nhanh hay chậm bao nhiêu? Bài tập Dao động cơ 0
NTH 52 Nếu tiếp tục đi thêm một đoạn $3S$ nữa thì động năng của chất điểm bằng bao nhiêu? Bài tập Dao động cơ 4
T Nếu ta cho con lắc dao động với biên độ 4,5 độ thì chu kì của con lắc sẽ Bài tập Dao động cơ 4
KingMan Nếu vật tiếp tục đi một đoạn S nữa thì động năng của chất điểm bằng bao nhiêu Bài tập Dao động cơ 1
My sky Nếu lực căng dây tối đa của dây chịu được Tmax=2N. Tìm điều kiện của $v_0$ để dây không bị đứt Bài tập Dao động cơ 0
vtinhkp Nếu đảo chiều điện trường mà vẫn giữ nguyên cường độ thì con lắc sẽ dao động nhỏ với chu kỳ Bài tập Dao động cơ 1
CrapWolf Đi tiếp 1 đoạn S nữa thì chỉ còn 3 J và nếu đi tiếp 1 đoạn S nữa thì động năng là bao nhiêu Bài tập Dao động cơ 1
please help Nếu tại thời điểm nào đó P có li độ $\frac{\sqrt{3}}{2}$ cm thì li độ tại Q có độ lớn là? Bài tập Dao động cơ 1
Nô BiTa Nếu tần số của ngoại lực thay đổi từ 0,1 Hz đến 2 Hz thì biên độ dao động của con lắc ? Bài tập Dao động cơ 2
T Nếu Q nằm trên vân cực đại thì x có giá trị lớn nhất là Bài tập Dao động cơ 4
Huy Nguyễn Nếu đột ngột đổi chiều điện trường ( phương vẫn nằm ngang) thì tốc độ cực đại của vật là Bài tập Dao động cơ 3
Heavenpostman Nếu thay đổi cách kích thích ban đầu của dao động thì những đại lượng nào sau đây sẽ thay đổi ? Bài tập Dao động cơ 3
ShiroPin Nếu đồng hồ đặt trong hộp chân không mà vẫn đúng thì nhiệt độ ở trong hộp chân không xấp xỉ là Bài tập Dao động cơ 1
vat_ly_oi Nếu thang máy đi xuống nhanh dần đều với gia tốc g/10 (g là gia tốc rơi tự do) thì chu kỳ dao động Bài tập Dao động cơ 1
lam_vuong Nếu điện trường có cường độ như trên và có phương ngang thì con lắc dao động nhỏ với chu kỳ Bài tập Dao động cơ 1
N Nếu biên độ dao động lúc đầu là 2A thì tổng quãng đường mà vật đi được từlúc dao động cho đến khi Bài tập Dao động cơ 2
N Nếu gắn vật khối lượng $m=\sqrt{m_{1}m_{2}}$ vào lò xo trên thì nó dao động với tần số góc bằng Bài tập Dao động cơ 1
N Nếu biên độ dao động là 1,5A thì quãng đường mà vật đi được từ lúc dao động cho đến khi dừng hẳn là Bài tập Dao động cơ 1
P Nếu cho con lắc dao động điều hòa trong điện trường giữa 2 bản tụ điện phẳng có véc tơ cường độ điện Bài tập Dao động cơ 6
T Nếu cắt đứt dây nối 2 vật thì con lắc lò xo (gồm lò xo và vật m) dao động với cơ năng bằng bao nhiêu Bài tập Dao động cơ 7
Spin9x Nếu biên độ dao động ban đầu là 3A thì tổng quãng đường mà vật đi được cho tới khi dừng hẳn là: Bài tập Dao động cơ 1
C Con lắc gồm lò xo có chiều dài $l= 20cm$ và vật có khối lượng m, dao động với tần số 2Hz. Nếu lò xo Bài tập Dao động cơ 3
T Điểm C nằm chính giữa A và B. D là điểm nằm chính giữa A và C. Nếu biên độ tại C là a thì biên độ tạ Bài tập Dao động cơ 1
T Tăng chiều dài lên 25% Bài tập Dao động cơ 3
lethisao Cần tăng hay giảm biên độ như thế nào để thời gian ngắn nhất từ khi điểm I chịu tác dụng của lực nén Bài tập Dao động cơ 1
P Gốc thời gian là lúc vận tốc $v=-\frac{v_{max}}{2}$ và đang tăng thì phương trình dao động là? Bài tập Dao động cơ 2
Hải Quân Khi tăng dần tốc độ quay của phần ứng từ giá trị rất nhỏ thì cường độ dòng điện hiệu dụng trong mạ Bài tập Dao động cơ 4
N Độ tăng thế năng đàn hồi của con lắc so với vị trí ban đầu Bài tập Dao động cơ 4
P Thời gian ngắn nhất để độ lớn lực đàn hồi của lò xo tăng từ cực tiểu đến cực đại là Bài tập Dao động cơ 1
boyvodanh97 Khi nhiệt độ tăng thì con lắc đơn dao động nhanh hay chậm? Bài tập Dao động cơ 4
X Muốn đồng hồ chạy đúng phải tăng hay giảm chiều dài clđ một lượng? Bài tập Dao động cơ 6
ĐỗĐạiHọc2015 Vật tăng từ giá trị 25mJ đến giá trị cực đại rồi giảm về 75mJ. Vật dao động với biên độ. Bài tập Dao động cơ 3
mpmikisg Thế năng CLLX tăng hay giảm bao nhiêu lần ? Bài tập Dao động cơ 1
D Khi x = -2 cm và đang tăng thì ? Bài tập Dao động cơ 1
V Hình dạng và vị trí của các vân giao thoa khi biên độ của một nguồn tăng lên gấp đôi Bài tập Dao động cơ 3
thien than cua gio Sau 1/4 chu kì thế năng của vật tăng gấp ba lần, động năng của vật là Bài tập Dao động cơ 5
lam_vuong Khi tăng góc nghiêng lên 45 thì chu kỳ dao động của con lắc là Bài tập Dao động cơ 3
Spin9x Sau khoảng thời gian ngắn nhất là bao nhiêu kể từ thời điểm t = 0 thì thế năng của vật tăng lên 3 lầ Bài tập Dao động cơ 3
T Phải tăng hay giảm nhiệt độ bao nhiêu để trong 1 ngày con lắc đơn dao động nhanh hơn 12.96s ? Bài tập Dao động cơ 2
THẦN CHẾT HƯ VÔ Ở li độ nào của cllx đang chuyển động với biên độ A thì cơ năng có giá trị lớn gấp n lần động năng Bài tập Dao động cơ 2
L Công suất lực hồi phục cực đại đến lúc động năng gấp 3 lần thế năng Bài tập Dao động cơ 5
Hải Quân Tốc độ dao động cực đại của phần tử môi trường lớn gấp bao nhiêu lần tốc độ truyền sóng? Bài tập Dao động cơ 1
superstar Ở thời điểm M có động năng gấp 3 lần thế năng tỉ số động năng của M và thế năng của N là ? Bài tập Dao động cơ 2
P Khoảng cách giữa 2 vị trí động năng gấp 8 lần thế năng là? Bài tập Dao động cơ 2
Các chủ đề tương tự
Quảng cáo

Top