Khi nguồn âm tiến lại gần, ta thấy

Câu hỏi
Khi nguồn âm tiến lại gần thì cường độ âm thay đổi hay cao độ âm thay đổi
Em có đọc các tài liệu, với hiệu ứng Doppler thì cường độ âm không đổi mà cao độ đổi. Nhưng lại có một số Đăng nhập vào bet365_link bet365 khi bị chặn_hướng dẫn đăng ký bet365 tập Lý khi lại gần nguồn âm thì cường độ âm tăng. Vì câu hỏi trên là trắc nghiệm nên em không biết chọn đáp án nào. Em mong các Thầy Cô anh chị giúp em ạ. Em cảm ơn.
 
Thông thường có các mô hình hỏi sau:
  • Mô hình 1: Có một nguồn âm cố định, máy thu đặt tại A thì mức cường độ âm là $L_A$, sau đó đưa máy thu đến B thì cường độ âm là $L_B$.
  • Mô hình 2: Có một máy thu đặt cố định tại O, một nguồn âm lúc đặt ở A thì mức cường độ âm tại O là $L_A$, khi nguồn âm đặt ở B thì mức cường độ âm tại O lúc này là $L_B$.
Hai mô hình này thì ta hình dung là có sự di chuyển nhưng lúc di chuyển ta ko quan tâm, khi mọi thứ đã đứng yên rồi thì mới tiến hành đo đạc nên chỉ thấy sự thay đổi về mức cường độ âm (độ to) mà thôi.

Còn với hiệu ứng Dopple thì ta khảo sát khi nguồn âm và máy thu đang cùng chuyển động tương đối với môi trường.

Tuy nhiên, trên thực tế thì không hề có sự thay đổi về tần số của âm. Chỉ là khi đang chuyển động tương đối với nhau thì mọi thứ có sự thay đổi một chút. Giống như trong thuyết tương đối, thời gian bị giãn ra và độ dài thì co lại.
 
Người tạo Các chủ đề tương tự Diễn đàn Bình luận Ngày
S Khi nguồn phát âm chuyển động lại gần người nghe đang đứng yên thì người này sẽ nghe thấy một âm có Lí thuyết Sóng cơ 5
A Biên độ dao động tại M đạt cực đại khi ∆φ có giá trị Lí thuyết Sóng cơ 1
A Khi một sóng cơ học truyền từ không khí vào nước thì đại lượng nào sau đây không thay đổi? Lí thuyết Sóng cơ 1
G Điều nào sau đây là không đúng khi nói về sự truyền của sóng cơ học? Lí thuyết Sóng cơ 3
NTH 52 Khi ta gảy dây đàn, ở các vị trí khác nhau trên cùng một dây đàn thì Lí thuyết Sóng cơ 2
tiepkent Khi một sóng mặt nước gặp một khe chắn hẹp Lí thuyết Sóng cơ 5
To_Be_The_Best Phát biểu nào sau đây sai khi nói về sóng cơ ? Lí thuyết Sóng cơ 2
thiencuong_96 Điều nào sau đây sai khi nói về sóng dừng trên một sợi dây ? Lí thuyết Sóng cơ 4
lvcat Nhận định sai khi nói về đồ thị sóng Lí thuyết Sóng cơ 9
D Khi nói về sóng cơ học, nhận xét nào sau đây chưa chính xác ? Lí thuyết Sóng cơ 7
andryshevakiev Khi hiện tượng giao thoa sóng cơ xảy ra thì Lí thuyết Sóng cơ 15
levietnghials Hỏi khi đó người ta quan sát thấy gì? Lí thuyết Sóng cơ 3
Tăng Hải Tuân Khi người ca sĩ hát câu hát ngân cao thì thường đẩy micro ra xa. Trong thời gian micro bị đẩy ra xa Lí thuyết Sóng cơ 3
Tăng Hải Tuân Ý nghĩa của hiện tượng giao thoa sóng là khi có hiện tượng gioa thoa xảy ra là? Lí thuyết Sóng cơ 1
Tăng Hải Tuân Khi có sóng dừng trên dây, những điểm trên cùng một bó sóng thì dao động : Lí thuyết Sóng cơ 1
H Cực đại, cực tiểu có lấy ở nguồn không? Lí thuyết Sóng cơ 5
A Điều kiện để tại điểm M cách các nguồn A, B (dao động vuông pha với nhau) sóng có biên độ cực đại là Lí thuyết Sóng cơ 1
tritanngo99 Sóng âm thanh là sóng Lí thuyết Sóng cơ 1
ronalphat7 Sóng âm bao gồm cả sóng âm, siêu âm và hạ âm đúng hay sai? Lí thuyết Sóng cơ 5
Hiệp Siêu Nhân Trong chân không, âm thanh lan truyền như thế nào và các phần tử không khí chuyển động ra sao? Lí thuyết Sóng cơ 3
lkshooting Âm do một chiếc đàn bầu phát ra Lí thuyết Sóng cơ 1
H Đặc trưng sinh lí của âm. Lí thuyết Sóng cơ 3
Tăng Hải Tuân Sóng âm truyền từ không khí vào nước thì.. ? Lí thuyết Sóng cơ 4
Các chủ đề tương tựQuảng cáo

Top