Thi thử

Hôm nay và ngày mai, trên fb có diễn ra thi thử lần 2 của hội những người thi DH khối A.
Từ 20h-23h, 23/2, thi Toán.
Tối 24, thi Lí, Hóa:Lí (21h30'), Hóa(19h).
Có ai thi không?
Toán có đề như thi ở trên giấy thôi, làm trên máy của mình rồi gửi vào mail:onthikhoia@gmail.com
Thi Lí, Hóa thì tô trắc ngiệm!
Cứ vào hội rồi, điền thông tin, rồi thi thôi, không cần đăng kí trước!
 
Hôm nay và ngày mai, trên fb có diễn ra thi thử lần 2 của hội những người thi DH khối A.
Từ 20h-23h, 23/2, thi Toán.
Tối 24, thi Lí, Hóa:Lí (21h30'), Hóa(19h).
Có ai thi không?
Toán có đề như thi ở trên giấy thôi, làm trên máy của mình rồi gửi vào mail:onthikhoia@gmail.com
Thi Lí, Hóa thì tô trắc ngiệm!
Cứ vào hội rồi, điền thông tin, rồi thi thôi, không cần đăng kí trước!
Làm cái này lại đánh máy rồi gửi rườm rà mà mệt lắm thôi thì kệ cứ khi nào các vị thi xong xin cái đề
kèm đáp án càng tốt
sau đó làm như là đi thi thôi chứ ko thi trực tuyến
 
Làm cái này lại đánh máy rồi gửi rườm rà mà mệt lắm thôi thì kệ cứ khi nào các vị thi xong xin cái đề
kèm đáp án càng tốt
sau đó làm như là đi thi thôi chứ ko thi trực tuyến
Tớ chỉ thi Lí, Hóa thôi! Máy tớ không vẽ được đồ thị!
 

Quảng cáo

Top