Trong hiện tượng sóng dừng trên dây đàn hồi. Nhận xét nào sau đây là sai?

Câu hỏi
Trong hiện tượng sóng dừng trên dây đàn hồi. Nhận xét nào sau đây là sai?
A. Khi 2 đầu dây cố định thì các tần số gây ra sóng dừng luôn bằng số nguyên lần tần số nhỏ nhất.
B. Khi 1 đầu dây cố định thì các tần số gây ra sóng dừng luôn bằng số lẻ lần tần số nhỏ nhất.
C. Tốc độ di chuyển trên dây của bụng sóng cũng là tốc độ lan truyền của sóng.
D. Vận tốc dao động cực đại của bụng sóng dao động gấp 2 lần vận tốc dao động cực đại của nguồn sóng.
 
C sai vì tốc độ di chuyển trên dây của bụng sóng luôn thay đổi theo thời gian, còn tốc độ lan truyền của sóng thì không đổi.
 
Riêng về câu này mình không đồng tình với cụm "tốc độ di chuyển trên dây của bụng sóng" và cho rằng đây là sai về câu chữ, về khái niệm, về nghĩa (và theo đó thì câu này phát biểu chưa chuẩn) hơn là cái sai mà Tăng Hải Tuân đã chỉ ra!

Vì các phần tử vật chất trên dây tại điểm bụng dao động quanh vị trí cân bằng theo phương vuông góc với dây (lúc duỗi thẳng). Việc "di chuyển trên dây" thì là di chuyển dọc theo phương của dây. Mà khi sóng dừng xảy ra thì hình dáng của dây thay đổi liên tục nên phương của dây là không xác định. Lối hành xử của các phần tử vật chất trên dây giống như một nhóm học sinh nắm chặt tay nhau xếp hàng và di chuyển liên tục, có lúc gần nhau, lúc xa nhau chứ không có di chuyển trượt lên nhau, hoán đổi vị trí cho nhau.
 
Ý C đó nên sửa lại là: “Tốc độ dao động của phần tử tại điểm bụng cũng là tốc độ lan truyền của sóng trên dây” thì đúng hơn về mặt câu chữ, anh nhỉ ☺.
Còn vì sao sai thì đã nêu ra ở trên.
 

Quảng cáo

Top