Cho viên bi quay tròn đều trong mặt phẳng thẳng đứng với tốc độ góc là 20 rad/s

Bài toán
Một sợi dây không dãn có chiều dài 1m, khối lượng không đáng kể. Một đầu giữ cố định ở O cách mặt đất 35m, còn đầu kia buộc một viên bi. Cho viên bi quay tròn đều trong mặt phẳng thẳng đứng với tốc độ góc là 20 rad/s.
a) Khi dây nằm ngang, vật đi xuống, dây đứt. Tính thời gian bi chạm đất và vận tốc lúc chạm đất là bao nhiêu?
b) Khi dây nằm ngang, vật đi lên, dây đứt. Tính thời gian bi chạm đất và vận tốc lúc chạm đất là bao nhiêu?
Biết rằng $g=10$ m/$s^2$
 
Lời giải
Lời giải của chanhquocnghiem bên diendantoanhoc
Khi dây đứt, vận tốc viên bi hướng xuống và có độ lớn là $v_{0}=\omega. R=20.1=20(m/s)$
Lấy gốc thời gian lúc dây đứt, gốc tọa độ tại vị trí viên bi khi dây đứt, chiều dương hướng xuống dưới.
Phương trình chuyển động của viên bi là $x=v_{0}. T+\dfrac{g. T^2}{2}=20t+5t^2$
Khi chạm đất $x=25$ (m) suy ra $5t^2+20t-25=0$ ---> $t=1$ (s) (bỏ nghiệm âm)
Khi đó $v=v_{0}+g. T=20+10.1=30$ (m/s)
 
Người tạo Các chủ đề tương tự Diễn đàn Bình luận Ngày
H Tính thời gian từ lúc ném cho đến khi chạm đất Bài tập Động học chất điểm 1
H Tính quãng đường vật đi được cho đến khi dừng lại Bài tập Động học chất điểm 1
Mignonne Độ dời của bulong trong khoảng thời gian từ lúc Bulong rời trần cho đến khi chạm sàn thang máy. Bài tập Động học chất điểm 0
Q Tính vận tốc góc tại thời điểm t. Cho biết tính chất chuyển động tại thời điểm đó Bài tập Động học chất điểm 2
Công Hiếu Tìm quãng đường vật đi được cho đến khi dừng hẳn Bài tập Động học chất điểm 0
Lê Quang Hưng Viên bi nào sẽ tới đường tròn trước? Bài tập Động học chất điểm 0
Đạt QH Chiều dài của đoàn vận động viên Bài tập Động học chất điểm 0
Hải Quân Xác định vận tốc của vo để hai viên đạn gặp nhau? Bài tập Động học chất điểm 4
Enzan Tìm vận tốc người đó ném viên đá? Bài tập Động học chất điểm 2
hoankuty Xác định số vòng quay của đĩa nhỏ khi đĩa to quay được một vòng. Bài tập Động học chất điểm 1
T Thời gian mặt trăng quay quanh trái đất & lực tác dụng Bài tập Động học chất điểm 1
triminhdovip137 Kim phút quay được 1 vòng thì thời gian trong thực tế là Bài tập Động học chất điểm 1

Quảng cáo

Top