Cường độ điện trường trong tụ điện phẳng tỉ lệ với điện tích của tụ không?

Ta có C=Q/U và U=Ed thì có thể nói cường độ điện trường trong tụ điện phẳng tỉ lệ với điện tích của tụ không?
 
Thường thì người ta sẽ đặt U không đổi vào hai đầu bản tụ, khi đó E không thay đổi. U không đổi thì E không đổi, chẳng liên quan gì đến $Q$ cả. Theo mình là vậy.
 
Người tạo Các chủ đề tương tự Diễn đàn Bình luận Ngày
L Tại sao 2 tụ điện mắc nối tiếp có độ lớn điện tích bằng nhau? Lí thuyết Điện tích - Điện trường 2
L Tại sao trong các thí nghiệm điện tích thử có kích thước và độ lớn điện tích nhỏ? Lí thuyết Điện tích - Điện trường 4
T Mật độ năng lượng điện trường trong TH tổng quát Lí thuyết Điện tích - Điện trường 4
T Tích điện âm cho vật bằng kim loại đang trung hòa về điện, các electron được cung cấp cho vật sẽ Lí thuyết Điện tích - Điện trường 0
M Thế năng của hệ (Điện tích - Điện trường) tăng hay giảm? Điện tích chuyển động về phía điện thế nào? Lí thuyết Điện tích - Điện trường 0
D Điện tích, hiệu điện thế, điện dung của hệ gồm 2 tụ có điện dung C1, C2 sẽ thay đổi như thế nào nếu Lí thuyết Điện tích - Điện trường 0
L Lý thuyết về điện trường điện tích Lí thuyết Điện tích - Điện trường 3
L Điện tích bên ngoài vật dẫn Lí thuyết Điện tích - Điện trường 4
L Tụ điện phẳng Lí thuyết Điện tích - Điện trường 1
L Phân tích mạch cầu tụ điện Lí thuyết Điện tích - Điện trường 0
L Vật dẫn và điện môi trong điện trường Lí thuyết Điện tích - Điện trường 2
L Câu hỏi lí thuyết về điện trường Lí thuyết Điện tích - Điện trường 3
L Vẽ đồ thị biểu diễn sự phụ thuộc của lực điện giữa 2 điện tích với khoảng cách của chúng Lí thuyết Điện tích - Điện trường 2
L Có thể coi các đường sức điện là quỹ đạo của các điện tích điểm đặt trong điện trường được không? Lí thuyết Điện tích - Điện trường 1
L Làm nhiễm điện các vật Lí thuyết Điện tích - Điện trường 3
L Lực tĩnh điện Lí thuyết Điện tích - Điện trường 1
L Sự nhiễm điện các vật Lí thuyết Điện tích - Điện trường 1
T Video thể hiện điện trường Lí thuyết Điện tích - Điện trường 1
T Vì sao điện trường bên trong vật dẫn bằng 0? Lí thuyết Điện tích - Điện trường 2
C Lực căng T của sợi dây OA sẽ thay đổi như thế nào so với lúc chúng chưa tích điện ? Lí thuyết Điện tích - Điện trường 2
Các chủ đề tương tự
Quảng cáo

Top