Thơ tình về mạng

Tôi biết em qua diễn đàn boxmath,​
Tỏ tình trên moon.vn,​
Cùng em học trên thư viện vật lí,​
Giúp em Đăng nhập vào bet365_link bet365 khi bị chặn_hướng dẫn đăng ký bet365 trên vật lí phổ thông,​
Em thích violet nhiều lắm,​
Anh hay đăng trên vnmath nhà ta,​
Mathvn rồi chỉ còn hoài niệm,​
VMF, anh chũng chẳng thiết tha,​
Vì.............?​
Anh năm nay cuối cấp,​
Mơ ước nhiều cuộc sống đổi thay,​
Góp phần nhỏ cho đất nước tươi đẹp,​
Tô thêm cho tình yêu chúng mình.​
Hôm nay k2pi có đề mới,​
Anh phải lên đó luôn,​
Tạp chí dạy học hóa mời gọi,​
Em có lên, thảo luận cùng anh?​
Em bảo đang on facebook,​
Không thời gian lướt web làm Đăng nhập vào bet365_link bet365 khi bị chặn_hướng dẫn đăng ký bet365,​
Nhưng em ơi, mạng là thế giới ảo,​
Không nên giết thời gian vàng ngọc của mình!​
 
Tôi biết em qua diễn đàn boxmath,
Tỏ tình trên moon.vn,
Cùng em học trên thư viện vật lí,
Giúp em Đăng nhập vào bet365_link bet365 khi bị chặn_hướng dẫn đăng ký bet365 trên vật lí phổ thông,

Em thích violet nhiều lắm,
Anh hay đăng trên vnmath nhà ta,
Mathvn rồi chỉ còn hoài niệm,
VMF, anh chũng chẳng thiết tha,

Vì.............?
Anh năm nay cuối cấp,
Mơ ước nhiều cuộc sống đổi thay,
Góp phần nhỏ cho đất nước tươi đẹp,
Tô thêm cho tình yêu chúng mình.

Hôm nay k2pi có đề mới,
Anh phải lên đó luôn,
Tạp chí dạy học hóa mời gọi,
Em có lên, thảo luận cùng anh?

Em bảo đang on facebook,
Không thời gian lướt web làm Đăng nhập vào bet365_link bet365 khi bị chặn_hướng dẫn đăng ký bet365,
Nhưng em ơi, mạng là thế giới ảo,
Không nên giết thời gian vàng ngọc của mình!
Tự viết á, nghe hay đấy :x
 
Tôi biết em qua diễn đàn boxmath,
Tỏ tình trên moon.vn,
Cùng em học trên thư viện vật lí,
Giúp em Đăng nhập vào bet365_link bet365 khi bị chặn_hướng dẫn đăng ký bet365 trên vật lí phổ thông,

Em thích violet nhiều lắm,
Anh hay đăng trên vnmath nhà ta,
Mathvn rồi chỉ còn hoài niệm,
VMF, anh chũng chẳng thiết tha,

Vì.............?
Anh năm nay cuối cấp,
Mơ ước nhiều cuộc sống đổi thay,
Góp phần nhỏ cho đất nước tươi đẹp,
Tô thêm cho tình yêu chúng mình.

Hôm nay k2pi có đề mới,
Anh phải lên đó luôn,
Tạp chí dạy học hóa mời gọi,
Em có lên, thảo luận cùng anh?

Em bảo đang on facebook,
Không thời gian lướt web làm Đăng nhập vào bet365_link bet365 khi bị chặn_hướng dẫn đăng ký bet365,
Nhưng em ơi, mạng là thế giới ảo,
Không nên giết thời gian vàng ngọc của mình!
THƠ MANG HƠI HƯỚNG THỜI BUỔI CÔNG NGHỆ THÔNG TIN =))
 

Quảng cáo

Top