Tại điểm N gần đầu O nhất, các phần tử có biên độ dao động là $1,5\sqrt{2}$ cm. Khoảng cách ON bằng

Bài toán
Một sợi dây đàn hồi OM = 180cm có hai đầu cố định. Khi được kích thích trên dây hình thành 5
bụng sóng, biên độ dao động của phần tửtại bụng sóng là 3,0cm. Tại điểm N gần đầu O nhất, các phần tử có biên độ dao động là $1,5 \sqrt{2}$ cm. Khoảng cách ON bằng
A. 18 cm.
B. 36 cm.
C. 9,0 cm.
D. 24 cm.
 
Một sợi dây đàn hồi OM = 180cm có hai đầu cố định. Khi được kích thích trên dây hình thành 5
bụng sóng, biên độ dao động của phần tửtại bụng sóng là 3,0cm. Tại điểm N gần đầu O nhất, các phần tử có biên độ dao động là $1,5 sqrt{2}$ cm. Khoảng cách ON bằng
A. 18 cm. B. 36 cm. C. 9,0 cm. D. 24 cm.
Bạn sửa lại tiêu đề đi nhé,. Chỉ được đặt câu hỏi liên quan đến Đăng nhập vào bet365_link bet365 khi bị chặn_hướng dẫn đăng ký bet365 toán. Cách post Đăng nhập vào bet365_link bet365 khi bị chặn_hướng dẫn đăng ký bet365 của bạn cũng sai rồi, cần đặt trong nút BT
Bài toán

A.
B.
C.
D.
 
Một sợi dây đàn hồi OM = 180cm có hai đầu cố định. Khi được kích thích trên dây hình thành 5
bụng sóng, biên độ dao động của phần tửtại bụng sóng là 3,0cm. Tại điểm N gần đầu O nhất, các phần tử có biên độ dao động là $1,5 sqrt{2}$ cm. Khoảng cách ON bằng
A. 18 cm. B. 36 cm. C. 9,0 cm. D. 24 cm.
Chọn A
Khoảng cách bằng $\lambda =\dfrac{180.2}{5}=72cm;d_{min}=\dfrac{\lambda }{4}=18cm$.
 
Chọn A
Khoảng cách bằng $\lambda =\dfrac{180.2}{5}=72cm;d_{min}=\dfrac{\lambda }{4}=18cm$.
Bạn sai rồi!
Ta có biên độ của một điểm trên dây khi có sóng dừng , cách nút một khoảng d là :
$a=2A\sin(\dfrac{2\pi.d}{\lambda})$.
Với 2A là biên độ ở bụng.
Thay vào ta có đáp án $C$.
Bạn cho là $\dfrac{\lambda}{4}$ là sai, vì đó là khoảng cách giữa hai điểm cùng biên độ là $1.5\sqrt{2}$!
 
Bạn sai rồi!
Ta có biên độ của một điểm trên dây khi có sóng dừng , cách nút một khoảng d là :
$a=2A\sin(\dfrac{2\pi.d}{\lambda})$.
Với 2A là biên độ ở bụng.
Thay vào ta có đáp án $C$.
Bạn cho là $\dfrac{\lambda}{4}$ là sai, vì đó là khoảng cách giữa hai điểm cùng biên độ là $1.5\sqrt{2}$!
Đúng vậy, mình chưa đọc kỹ đề.
Chính xác thì biên trong sóng dừng là:
$a=2A|\cos(\dfrac{2\pi d}{\lambda }+\dfrac{\pi }{2})|$
 
Lần chỉnh sửa cuối bởi 1 quản trị viên:
Người tạo Các chủ đề tương tự Diễn đàn Bình luận Ngày
V Mức cường độ âm tại trung điểm của đoạn AB gần nhất với giá trị nào? Bài tập Sóng cơ 7
N Tại điểm M gần điểm P nhất dao động với biên độ A thì khoảng cách MP là Bài tập Sóng cơ 1
dungpro1511 Điểm mà phần tử tại đó dao động với biên độ cực đại gần S2 nhất, cách S2 một đoạn bằng Bài tập Sóng cơ 3
phaidodaihoc1996 Điểm mà phần tử tại đó dao động với biên độ cực đại gần S2 nhất cách S2 một đoạn là : Bài tập Sóng cơ 6
tlinh_2610 Bài toán ba điểm trên dây tạo thành tam giác vuông tại một thời điểm. Bài tập Sóng cơ 2
N Tại thời điểm t2 = 1s, khoảng cách giữa hai điểm A và B là: Bài tập Sóng cơ 0
Nfjhfg Mức cường độ âm tại điểm A bằng ? Bài tập Sóng cơ 1
bipibi Xác định li độ của điểm M tại các thời điểm trong sóng cơ Bài tập Sóng cơ 0
L Tại C có phương trình sóng như thế nào để ba điểm A, B, C luôn năm trên một đường thẳng Bài tập Sóng cơ 1
B Tốc độ dao động tại điểm bụng khi sợi dây có dạng đoạn thẳng là? Bài tập Sóng cơ 1
L Tại thời điểm phần tử C có li độ $3cm$ và đang hướng ra xa vị trí cân bằng thì li độ của phần tử $D$ Bài tập Sóng cơ 4
DanHien Tại thời điểm t=0, đầu O của sợi dây cao su đàn hồi dài, căng ngang bắt đầu dao động Bài tập Sóng cơ 1
Văn Long Số điểm cực đại cực tiểu trên đường vuông góc với 2 nguồn tại I. Bài tập Sóng cơ 1
GuyFawkes Tại thời điểm t =1,2s, có một số điểm trên bề mặt chất lỏng ở cùng độ cao và cao nhất Bài tập Sóng cơ 1
N Ở cùng một thời điểm mà 2 phần tử tại đó có li độ khác 0 thì tỉ số của M1 so với M2 là Bài tập Sóng cơ 1
Q Vận tốc của sóng tại thời điểm t Bài tập Sóng cơ 5
P Li độ dao động của phần tử tại M ở thời điểm t+T/8 là Bài tập Sóng cơ 1
V Khoảng cách d tại 2 điểm lệch pha nhau 1 góc pi/4 ? Bài tập Sóng cơ 1
F Trong khoảng từ O đến M có bao nhiêu điểm dao động ngược pha với dao động tại O ? Bài tập Sóng cơ 3
O Mức cường độ âm tại điểm M thuộc đoạn AB với AM=2BM là bao nhiêu? Bài tập Sóng cơ 1
N Điểm mà tại đó phần tử dao động với biên độ cực đại cách điểm S2 một đoạn nhỏ nhất bằng ? Bài tập Sóng cơ 1
N Li độ dao động tại điểm M vào thời điểm $t_2 = (t_1 + 2.01)s$ bằng bao nhiêu ? Bài tập Sóng cơ 6
A Tại thời điểm mà li độ của M là 3 mm thì li độ của N có giá trị bằng: Bài tập Sóng cơ 4
N Biên độ dao động tại một điểm thuộc mặt nước và thuộc đường trung trực AB là Bài tập Sóng cơ 2
C Mức cường độ âm tại trung điểm C của AB là Bài tập Sóng cơ 6
A Thì vận tốc dao động tại điểm B là Bài tập Sóng cơ 1
A Xác định li độ của phầntử tại điểm C vào thời điểm $t_2 = t_1 + 9/40 s$ Bài tập Sóng cơ 1
Hải Quân Tại thời điểm khi li độ dao động của phần tử tại I là 2 cm thì li độ dao động của phần tử tại M là? Bài tập Sóng cơ 4
ĐỗĐạiHọc2015 Tại thời điểm li độ của C là - 2 cm thì li độ của D là Bài tập Sóng cơ 2
T M, N cùng nằm trên một hình elip . Tại thời điểm $t_{1}$ li độ của M là $\sqrt{3}$ thì của N là Bài tập Sóng cơ 0
dhdhn Biên độ sóng tại mỗi điểm sẽ ? Bài tập Sóng cơ 0
K Mức cường độ âm tại điểm M thuộc AB với AM = 4 MB là: Bài tập Sóng cơ 5
K Li độ của điểm M trên dây cách O đoạn 2,5 cm tại thời điểm 2,125s là: Bài tập Sóng cơ 8
K Mức cường độ âm tại trung điểm MN? Bài tập Sóng cơ 2
T Để trên đoạn CD có đúng 3 điểm tại đó dao động với biên độ cức đại thì tần số dao động của nguồn là Bài tập Sóng cơ 5
P Hệ số góc tiếp tuyến tại M ở thời điểm t = 0.005 s xấp xỉ bằng Bài tập Sóng cơ 3
A Li độ của điểm $M$ trên dây cách $O$ 2,5 m tại thời điểm 2 s là Bài tập Sóng cơ 6
A Phương trình sóng tại điểm M nằm trên đường trung trực của AB là Bài tập Sóng cơ 1
A Xác định độ lệch pha của một điểm nhưng tại hai thời điểm cách nhau 0,1 (s)? Bài tập Sóng cơ 3
N Biểu thức sóng tại điểm M cách O một đoạn $R_1=1,5$ m là Bài tập Sóng cơ 12
zkdcxoan Tại thời điểm $A$ đang có li độ cực đại bằng $5cm$ thì trung điểm C của AB có li độ là Bài tập Sóng cơ 13
A Tốc độ dao động của phần tử vật chất tại điểm bụng khi qua VTCB là bao nhiêu? Bài tập Sóng cơ 5
Mai Bò Vận tốc sóng tại N ở thời điểm.... Bài tập Sóng cơ 0
Huy Nguyễn Tính biên độ tại một điểm cách đầu dây 20cm Bài tập Sóng cơ 1
T Vận tốc dao động tại điểm B trong sóng cơ Bài tập Sóng cơ 8
cuonghp96 Tại thời điểm t li độ dao động của phần tử M là 2cm thì tại thời điểm t+6(s) li độ của M sẽ là Bài tập Sóng cơ 6
Hoàng Phong Xét các điểm trên mặt nước thuộc đường tròn tâm $S_1$ bán kính $S_1 S_2$ điểm mà phần tử tại đó biên Bài tập Sóng cơ 3
Hoàng Phong Phương trình dao động tại điểm N trên đường OM ,cùng phía với M so với nguồn O ,cách O 1 khoảng 2cm Bài tập Sóng cơ 14
nguyễn thành Biên độ dao động của môi trường tại điểm cách tâm phát sóng cầu 5cm là? Bài tập Sóng cơ 9
inconsolable Tính tốc độ dao động tại điểm bụng khi sợi dây có dạng 1 đoạn thẳng Bài tập Sóng cơ 1
Các chủ đề tương tự


Quảng cáo

Top