Tìm số điểm dđ ngược pha với 2 nguồn trên đoạn MB :

Bài toán:
Trên mặt nước có 2 nguồn kết hôp A và B (AB=18cm) dao động theo phương vuông góc với mặt nước tao ra sóng có bước sóng bẳng là 2cm . Gọi M là điểm trên mặt nước cách đều 2 nguồn và cách trung điểm O của AB một khoảng 19cm.Số điểm dđ ngược pha với 2 nguồn trên đoạn MB là :
 
Bài toán:
Trên mặt nước có 2 nguồn kết hôp A và B (AB=18cm) dao động theo phương vuông góc với mặt nước tao ra sóng có bước sóng bẳng là 2cm . Gọi M là điểm trên mặt nước cách đều 2 nguồn và cách trung điểm O của AB một khoảng 19cm.Số điểm dđ ngược pha với 2 nguồn trên đoạn MB là :
Điều kiện dao động ngược pha 2 nguồn

$d_{1}+d_{2}=(2k+1)\lambda

\Rightarrow 18 < (2k+1)\lambda <38
\Rightarrow k=5;6;7;8$
Vậy có 4 điểm .
Mình làm vậy không biết đúng không nữa.
 
Bài toán:
Trên mặt nước có 2 nguồn kết hôp A và B (AB=18cm) dao động theo phương vuông góc với mặt nước tao ra sóng có bước sóng bẳng là 2cm . Gọi M là điểm trên mặt nước cách đều 2 nguồn và cách trung điểm O của AB một khoảng 19cm.Số điểm dđ ngược pha với 2 nguồn trên đoạn MB là :
Bạn chỉnh lại đề Đăng nhập vào bet365_link bet365 khi bị chặn_hướng dẫn đăng ký bet365!
Ý bạn là 2 nguồn kết hợp à?
Chưa đủ đâu!
2 nguồn kết hợp là 2 nguồn cùng phương, cùng tần số, có độ lệch pha không đổi theo thời gian!
Nên chỉ theo Đăng nhập vào bet365_link bet365 khi bị chặn_hướng dẫn đăng ký bet365 trên thì 2 nguồn lệch pha nhau bao nhiêu?
Sửa: 2 nguồn đồng bộ(cùng pha), hoặc lệch pha góc cho trước.
 
N thuộc MB ngược pha 2 nguồn.
MB = 21,02 cm.
$\dfrac{2\pi d}{\lambda }=\left(2k+1 \right)\pi \Rightarrow d=\left(k+0,5 \right)\lambda =2k+1$
$\dfrac{AB}{2}\leq d\leq MB\Rightarrow 4 \leq k\leq 10,01$
Vậy có 7 giá trị k hay có 7 điểm thỏa mãn yêu cầu Đăng nhập vào bet365_link bet365 khi bị chặn_hướng dẫn đăng ký bet365 toán.
 
Người tạo Các chủ đề tương tự Diễn đàn Bình luận Ngày
Truongvu127 Tìm số điểm cực đại trên d Bài tập Sóng cơ 1
thepotato Tìm số điểm cực đại Bài tập Sóng cơ 2
Tuyển 52LQ Tìm số điểm dao động cùng pha với A trên đoạn BC Bài tập Sóng cơ 2
minhtangv Tìm số điểm dao động cực đại cùng pha 2 nguồn Bài tập Sóng cơ 12
minhtangv Tìm số điểm dao động cùng pha với A,B Bài tập Sóng cơ 5
Tinh Hoang Tìm số điểm dao động cực đại trên CD Bài tập Sóng cơ 4
minhtangv Tìm số điểm M trên (E) Bài tập Sóng cơ 3
minhtangv Tìm số điểm dao động cùng pha với nguồn A Bài tập Sóng cơ 11
surynnd1 Tìm số điểm dao động cực đại Bài tập Sóng cơ 1
C Tìm số điểm dao dộng cực đại trên đoạn $AM$ Bài tập Sóng cơ 3
Enzan Tìm số điểm dao động ngược pha với hai nguồn trên đoạn CO Bài tập Sóng cơ 2
K Tìm số điểm dao động trên mặt chất lỏng Bài tập Sóng cơ 2
Change Tìm số điểm có dao động là $5 cm$ trên đường tròn Bài tập Sóng cơ 1
V Tìm số điểm cực tiểu trên s1s2 Bài tập Sóng cơ 0
minhdoan Tìm số điểm trên dây dao động ngược pha với nguồn ở thời điểm t=0,5 s Bài tập Sóng cơ 2
N Tìm số điểm dao động cực đại cực tiểu Bài tập Sóng cơ 1
G Tìm số điểm giao động với biên độ giống biên độ giao động tại trung điểm Bài tập Sóng cơ 5
Heavenpostman Tìm số điểm dao động với biên độ bằng 8cm Bài tập Sóng cơ 9
lvcat Tìm số điểm dao động với biên độ $5\sqrt{2}$ trên đoạn nối 2 nguồn Bài tập Sóng cơ 15
D Tìm số điểm dao động với biên độ a trên đoạn MM' Bài tập Sóng cơ 9
T Tìm số dao động với biên độ bằng 1/2 biên độ của điểm bụng Bài tập Sóng cơ 8
C Tìm số điểm dao động với biên độ $\ 2 \sqrt{2} (cm)$ Bài tập Sóng cơ 1
Snow_flower_9x Tìm số điểm dao động với biên độ cực đại trên đường tròn Bài tập Sóng cơ 4
Snow_flower_9x Tìm số điểm thỏa điều kiện cho trước Bài tập Sóng cơ 8
Đá Tảng Tìm số điểm lệch pha so với O một góc $\Delta \varphi = \dfrac{\pi}{3}$ Bài tập Sóng cơ 5
Tăng Hải Tuân Tìm số điểm dao động với biên độ cực đại, cực tiểu trên elip nhận S1, S2 làm tiêu điểm. Bài tập Sóng cơ 1
S Tìm số điểm đứng yên trên $MB$ với $M$ thuộc trung trực của $AB$ Bài tập Sóng cơ 1
Đá Tảng Tìm số điểm dao động với biên độ cực đại trên $S_1S_2$ và cùng pha với nguồn. Bài tập Sóng cơ 2
Đá Tảng Tìm số điểm dao động với biên độ cực đại trên $S_1S_2$ Bài tập Sóng cơ 2
lvcat Tìm số điểm dao động với biên độ cực đại trên đường tròn Bài tập Sóng cơ 1
lkshooting Tìm số điểm dao động với biên độ cực đại trên đường tròn Bài tập Sóng cơ 6
N Tìm tần số f của âm Bài tập Sóng cơ 2
minhtangv Tìm số cực đại trên đường tròn Bài tập Sóng cơ 4
Lãng Tử_Mưa Bụi Hãy tìm hệ số tắt dần của sóng âm Bài tập Sóng cơ 0
minhtangv Tìm số ca sĩ hát trong tốp ca Bài tập Sóng cơ 3
L Tìm số bụng sóng và số nút sóng Bài tập Sóng cơ 1
truongpham97 Tìm số nút trên dây Bài tập Sóng cơ 5
raudiep Tìm cường độ âm của sóng âm có cùng tần số nhưng khác biên độ Bài tập Sóng cơ 2
P Tìm số bụng sóng? Bài tập Sóng cơ 2
lam_vuong Tìm tần số âm phản xạ tại vách núi mà người lái xe hóng được Bài tập Sóng cơ 0
T Tìm số bụng sóng trên dây: Bài tập Sóng cơ 1
tisdadu Tìm tần số dao động của nguồn Bài tập Sóng cơ 3
triminhdovip137 Tìm tần số âm nhỏ nhất khi ống sáo phát ra âm to nhất Bài tập Sóng cơ 5
T Tìm tần số của âm phát ra Bài tập Sóng cơ 3
lvcat Tìm số dao động cực đại giữa hai nguồn Bài tập Sóng cơ 13
triminhdovip137 Tìm tần số do âm cơ bản tạo ra Bài tập Sóng cơ 7
Đá Tảng Tìm số hyperbol cực đại cắt MN là: Bài tập Sóng cơ 12
T Tìm tỉ số giữa tốc độ cực đại của mổi phần tử môi trường và tốc độ truyền sóng Bài tập Sóng cơ 2
T Tìm số gợn sóng cực đại !!! Bài tập Sóng cơ 1
lvcat Tìm số lần có sóng dừng trên sợi dây đàn hồi Bài tập Sóng cơ 1
Các chủ đề tương tự


Quảng cáo

Top