Tính vận tốc lớn nhất của con lắc lò xo

Bài toán
Một con lắc lò xo đặt trên phương nằm ngang có $M=1,8 kg$ độ cức lò xo $K=100 N/m$ đang ở vị trí lò xo không biến dạng. Cho vật m có $m=0,2 kg$ đến va chạm đàn hồi hoàn toàn xuyên tâm với M với vận tốc $5 m/s$ . Tính vận tốc lớn nhất của M sau khi lò xo nén cực đại biết hệ số ma sát của M với mặt phẳng nằm ngang là 0,2.
A. $1m/s$
B. $0,8862 m/s$
C. $0,4994 m/s$
D. $0,4212 m/s$
 
lvcat
Em chú ý:
Mã:
[B][COLOR=blue]Bài toán[/COLOR][/B]
Đề Đăng nhập vào bet365_link bet365 khi bị chặn_hướng dẫn đăng ký bet365 viết ở đây
[B][COLOR=blue]A.[/COLOR][/B] Đáp án A viết ở đây
[B][COLOR=blue]B.[/COLOR][/B] Đáp án B viết ở đây
[B][COLOR=blue]C.[/COLOR][/B] Đáp án C viết ở đây
[B][COLOR=blue]D.[/COLOR][/B] Đáp án D viết ở đây
 
-
Bài toán
Một con lắc lò xo đặt trên phương nằm ngang có $M=1,8 kg$ độ cức lò xo $K=100 N/m$ đang ở vị trí lò xo không biến dạng. Cho vật m có $m=0,2 kg$ đến va chạm đàn hồi hoàn toàn xuyên tâm với M với vận tốc $5 m/s$ . Tính vận tốc lớn nhất của M sau khi lò xo nén cực đại biết hệ số ma sát của M với mặt phẳng nằm ngang là 0,2.
A. $1m/s$
B. $0,8862 m/s$
C. $0,4994 m/s$
D. $0,4212 m/s$
Sau va chạm vận tốc của $M$ là $v_0=1m/s$
Tại vị trí lò xo nén cực đại ta có:
$\dfrac{1}{2}Mv_0^2=\dfrac{1}{2}k\Delta l^2+\mu Mg\Delta l$
Thay số ta được: $\Delta l\simeq 0,10291m$
Khi lò xò đi được một đoạn $x$ từ vị trị nén cực đại đến VTCB ta có:
$\dfrac{1}{2}k\Delta l^2=\dfrac{1}{2}k\left ( \Delta l-x \right )^2+\dfrac{1}{2}Mv^2+\mu Mgx$
$\Leftrightarrow kx^2+2\left ( \mu Mg-k\Delta l \right )x+Mv^2=0$
Ta có:
$\Delta' =\left ( \mu Mg-k\Delta l \right )^2-kMv^2\geq 0$
$\Rightarrow v\leq \sqrt{\dfrac{\left ( \mu Mg-k\Delta l \right )^2}{Mk}}\simeq 0,4994m/s$
$\Rightarrow \boxed{C}$
 
Lần chỉnh sửa cuối bởi 1 quản trị viên:
Người tạo Các chủ đề tương tự Diễn đàn Bình luận Ngày
V Biết li độ tại thời điểm t tính vận tốc tại thời điểm $t+0,125s$ Bài tập Dao động cơ 7
Đông Hoa Đế Quân Tính vận tốc $v_0$ Bài tập Dao động cơ 2
Học Lý Vận tốc trung bình tính từ thời điểm ban đầu đến vị trí động năng bằng 1/3 thế năng lần thứ 2 là Bài tập Dao động cơ 9
blackberry9320 Tính vận tốc cực đại của dao động điều hòa Bài tập Dao động cơ 9
H Tại vị trí lực căng dây bằng 2 lần lực căng dây cực tiểu tính vận tốc vật Bài tập Dao động cơ 2
Hải Quân Tính vận tốc và gia tốc của vật khi dây treo có góc lệch $\alpha =\dfrac{\alpha _0}{\sqrt{3}} rad.$ Bài tập Dao động cơ 2
ĐỗĐạiHọc2015 Tính vận tốc của tàu Bài tập Dao động cơ 1
NTH 52 Tính khoảng cách hai vị trí khi vật 1 dao động có vận tốc bằng không? Bài tập Dao động cơ 9
Del Enter Hãy tính vận tốc của vật ở thời điểm $t + \dfrac{1}{3}$s. Bài tập Dao động cơ 1
O Mô tả chuyển động con lắc và tính vận tốc cực đại Bài tập Dao động cơ 5
BackSpace Độ lớn vận tốc của vật được tính theo biểu thức? Bài tập Dao động cơ 5
Halerm Dép Tính vận tốc $v_o$ Bài tập Dao động cơ 1
Huy Nguyễn Tính vận tốc cực đại của con lắc ? Bài tập Dao động cơ 2
H Sau khi dây tuột,tính góc hợp bởi vecto vận tốc của quả cầu so với phương ngang Bài tập Dao động cơ 3
phatthientai Tính vận tốc cực đại của con lắc Bài tập Dao động cơ 1
raudiep Tính độ lớn vận tốc của vật Bài tập Dao động cơ 7
vinh7aa Tính góc nghiêng dây treo, lực căng và vận tốc dài Bài tập Dao động cơ 1
sooley Tính khoảng cách giữa hai vật khi $m_{1}$ đổi chiều vận tốc lần thứ 2 Bài tập Dao động cơ 3
V Tính vận tốc cực đại mà vật đạt được trong quá trình dao động và quãng đường mà vật đi được cho đến Bài tập Dao động cơ 0
D Tính vận tốc cực đại của lò xo trong quá trình dao động? Bài tập Dao động cơ 6
lvcat Tính vận tốc của vật tại tâm Trái Đất Bài tập Dao động cơ 4
M Một vật thực hiện dao động điều hòa với chu kỳ $T=3,14s$ và biên độ $A=4m.$ Tính vận tốc khi vật đi Bài tập Dao động cơ 1
H Tính độ lớn vận tốc khi vật đi được $10cm$ trong dao động tắt dần Bài tập Dao động cơ 4
dtdt95 Tính khoảng thời gian để độ lớn vận tốc của vật dao động không nhỏ hơn $2\pi cm/s$ Bài tập Dao động cơ 5
C dao động điều hòa hệ quy chiếu phi quán tính Bài tập Dao động cơ 0
EDoGaWa Tính tốc độ cực đại của m Bài tập Dao động cơ 0
Quang Trường Tính chu kì dao động của con lắc đơn dài $l_1$ Bài tập Dao động cơ 4
Hữu Lợi Tính góc anpha và chu kì dao động của vật Bài tập Dao động cơ 4
H Thời gian tính từ lúc thả vật B đến khi vật A dừng lại lần đầu là Bài tập Dao động cơ 0
thẳng tiến tớ FTU Lực đàn hồi thay đổi khoảng 2N đến 9N. Tính m Bài tập Dao động cơ 8
L Tính chu kì dao động của con lắc đơn vướng đinh Bài tập Dao động cơ 3
L Tính biên độ dao động của vật và chiều dài của lò xo khi chưa biến dạng. Bài tập Dao động cơ 1
L Tính độ cứng lò xo Bài tập Dao động cơ 3
H M2 đi được quãng đường (tính theo cm) gần giá trị nào nhất Bài tập Dao động cơ 0
V Tính biên độ và pha ban đầu của dao động tổng hợp theo A và phi? Bài tập Dao động cơ 1
H Tính Vo ? Bài tập Dao động cơ 5
thang cuong Tính biên độ dao động cua vật chịu td ngoại lực Bài tập Dao động cơ 0
truhiki Tính tỉ số độ cứng của hai lò xo? Bài tập Dao động cơ 1
truhiki Tính khối lượng m của mỗi con lắc Bài tập Dao động cơ 1
M Tính I trong mạch RLC thay đổi Bài tập Dao động cơ 1
Đậu Hoàng Anh Tính biên độ dao động của vật Bài tập Dao động cơ 1
SFW02.8 Tính tiêu cự của thấu kính Bài tập Dao động cơ 0
O Tính biên độ dao động của vật và lực đàn hồi cực đại của lò xo. Bài tập Dao động cơ 0
honganle99 Tính biên độ góc $\alpha _0$? Bài tập Dao động cơ 2
L Tính chu kì dao động của thủy ngân trong bình Bài tập Dao động cơ 0
LOVELY Tính khối lượng m của vật nặng, biên độ dao động của con lắc Bài tập Dao động cơ 0
T Tính thời gian trong một chu kì Bài tập Dao động cơ 1
H Tính công suất trên mạch LC Bài tập Dao động cơ 1
ghjcghj Tính từ lúc $t=0$, khoảng cách giữa hai vật lớn nhất vào thời điểm nào Bài tập Dao động cơ 4
giolanh Tính thời gian chuyển động thẳng của vật kể từ lúc ban đầu đến vị trí lò xo không biến dạng lần thất Bài tập Dao động cơ 1
Các chủ đề tương tự


Quảng cáo

Top