Giá trị của $\lambda$ là:

Bài toán
Trong thí nghiệm Young về giao thoa ánh sáng, nguồn sáng phát ra đồng thời hai bức xạ đơn sắc trong đó bức xạ màu đỏ có $\lambda_1 = 742 \ (nm)$ và bức xạ màu lục có bước sóng $\lambda_2$ (có giá trị từ $500\ (nm)$ đến $575\ (nm)$). Trên màn quan sát thấy giữa 2 vân tối liên tiếp gần vân sáng trung tâm O nhất và nằm về cùng 1 phía so với O có 7 bức xạ màu lục. Giá trị của $\lambda$ là:
A. $510\ (nm)$
B. $530\ (nm)$
C. $570\ (nm)$
D. $550\ (nm)$
 
Bài toán
Trong thí nghiệm Young về giao thoa ánh sáng, nguồn sáng phát ra đồng thời hai bức xạ đơn sắc trong đó bức xạ màu đỏ có $\lambda_1 = 742 \ (nm)$ và bức xạ màu lục có bước sóng $\lambda_2$ (có giá trị từ $500\ (nm)$ đến $575\ (nm)$). Trên màn quan sát thấy giữa 2 vân tối liên tiếp gần vân sáng trung tâm O nhất và nằm về cùng 1 phía so với O có 7 bức xạ màu lục. Giá trị của $\lambda$ là:
A. $510\ (nm)$
B. $530\ (nm)$
C. $570\ (nm)$
D. $550\ (nm)$
Bài làm:
2 vân tối liên tiếp là nơi gặp nhau 2 vân tối của màu đỏ mà lục nên nếu ở giữa chúng có 7 vân sáng màu lục thì sẽ có 6 vân tối của màu lục
$$\Rightarrow i_{12} =7 i_2$$
$$\Rightarrow \dfrac{i_1}{i_2}=\dfrac{7}{k}$$
Từ đó tìm được $i_2= 530\ (nm)$
 
Bài làm:
2 vân tối liên tiếp là nơi gặp nhau 2 vân tối của màu đỏ mà lục nên nếu ở giữa chúng có 7 vân sáng màu lục thì sẽ có 6 vân tối của màu lục
$$\Rightarrow i_{12} =7 i_2$$
$$\Rightarrow \dfrac{i_1}{i_2}=\dfrac{7}{k}$$
Từ đó tìm được $i_2= 530\ (nm)$
Chưa đủ thuyết phục !!!.
Tại vị trí thỏa $ x_t = \left(k_2+\dfrac{1}{2}\right)\lambda_2 \neq k_1 . \lambda_1 \neq \left(k_3+\dfrac{1}{2}\right)\lambda_1 $ thì sao nhỉ
 
Người tạo Các chủ đề tương tự Diễn đàn Bình luận Ngày
Lê Tiến Lộc Giá trị của λ gần nhất với giá trị nào sau đây? Bài tập Sóng ánh sáng 1
ĐỗĐạiHọc2015 Giá trị của n gần giá trị nào sau đây nhất? Bài tập Sóng ánh sáng 3
P Giá trị của D là Bài tập Sóng ánh sáng 8
Huyền Xoăn Giá trị của $\lambda$ Bài tập Sóng ánh sáng 1
21653781 Giá trị của góc $\alpha_{0}$ là Bài tập Sóng ánh sáng 6
datanhlg Giá trị của $\lambda _{2}$ là? Bài tập Sóng ánh sáng 1
proboyhinhvip Giá trị của $X$ gần với giá trị nào sau đây: Bài tập Sóng ánh sáng 4
O Để màu của 2 chùm tia ló giống hệt nhau thì độ rộng của chùm tới có giá trị lớn nhất bằng Bài tập Sóng ánh sáng 0
0 Để màu của 2 chùm tia ló giống hệt nhau thì độ rộng chùm tia tới có giá trị lớn nhất bằng: Bài tập Sóng ánh sáng 1
Oneyearofhope Chiết suất của lăng kính đối với ánh sáng trên có giá trị nào? Bài tập Sóng ánh sáng 1
xuongrongnt Để màu của 2 chùm tia ló giống hệt nhau thì độ rộng của chùm tia tới có giá trị lớn nhất là Bài tập Sóng ánh sáng 3
V Tìm giá trị của k Bài tập Sóng ánh sáng 1
T Giá trị của $\lambda _{3}$ xấp xỉ bằng Bài tập Sóng ánh sáng 7
V Giá trị của lamđa Bài tập Sóng ánh sáng 1
nguyenvanthanh Giá trị của $\lambda_2$ bằng Bài tập Sóng ánh sáng 0
JDieen XNguyeen Giá trị của x gần với giá trị nào sau đây Bài tập Sóng ánh sáng 8
Alitutu Giá trị của $\varphi $ có thể bằng Bài tập Sóng ánh sáng 3
$\pi^{2}$ Giá trị của $\lambda_{3}$ là: Bài tập Sóng ánh sáng 1
T Giá trị của $\lambda _{2}$ là? Bài tập Sóng ánh sáng 4
dtdt95 Tính giá trị của ${\lambda}_2$ ? Bài tập Sóng ánh sáng 2
N Giá trị của $\lambda _{l}$ là Bài tập Sóng ánh sáng 7
tkvatliphothong Giá trị của bước sóng thứ nhất có thể là bao nhiêu Bài tập Sóng ánh sáng 3
adamdj Bề dày $e$ của bản mặt song song phải nhận giá trị nào trong các giá trị dưới đây để cường độ sáng t Bài tập Sóng ánh sáng 2
__Black_Cat____! Giá trị của $\lambda _{2}$? Bài tập Sóng ánh sáng 1
Tích Chu Bước sóng ánh sáng không thể có giá trị nào dưới đây? Bài tập Sóng ánh sáng 5
N Giá trị khúc xạ $r_{1}$ Bài tập Sóng ánh sáng 1
K Giá trị λ2 là? Bài tập Sóng ánh sáng 1
T Góc tạo bởi tia ló màu vàng và tia ló màu tím có giá trị Bài tập Sóng ánh sáng 2
A Giá trị $\lambda_2$ là Bài tập Sóng ánh sáng 1
P $X_0$ gần giá trị nào sau đây nhất ? Bài tập Sóng ánh sáng 2
N Giá trị $\lambda _{2}$ là Bài tập Sóng ánh sáng 1
V Giá trị x,y là Bài tập Sóng ánh sáng 7
ĐỗĐạiHọc2015 Bước sóng $\lambda $ có giá trị là Bài tập Sóng ánh sáng 1
inconsolable Hỏi góc tạo bởi tia ló đỏ và tia ló tím gần với giá trị nào nhất? Bài tập Sóng ánh sáng 0
T Hỏi góc tạo bởi tia ló màu tím và tia ló màu đỏ gần nhất với giá trị nào sau đây Bài tập Sóng ánh sáng 9
chinhanh9 Để chùm tia ló song song thì góc A' phải có giá trị là? Bài tập Sóng ánh sáng 0
tranlehaiquan Bước sóng có giá trị ? Bài tập Sóng ánh sáng 4
Đ Góc tạo bởi tia ló màu vàng và tia ló màu tím có giá trị xấp xỉ bằng Bài tập Sóng ánh sáng 0
Đ Bức xạ $λ'$có giá trị nào dưới đây Bài tập Sóng ánh sáng 2
2 Khoảng vân giao thoa quan sát được trên màn sau khi đặt bản mặt song song có giá trị? Bài tập Sóng ánh sáng 14
ShiroPin Bước sóng $\lambda_2$ có giá trị bằng Bài tập Sóng ánh sáng 3
D Bước sóng $\lambda _{2}$ có giá trị Bài tập Sóng ánh sáng 1
N Đoạn $O_{1}M$ có giá trị lớn nhất là bao nhiêu để tại M có dao động với biên độ cực đại: Bài tập Sóng ánh sáng 1
N Bước sóng $\lambda$ có giá trị là: Bài tập Sóng ánh sáng 2
KSTN_BK_95 Góc lệch giữa tia tới và tia ló có giá trị ? Bài tập Sóng ánh sáng 4
H Bước sóng ${\lambda }_{2}$ có giá trị Bài tập Sóng ánh sáng 1
canhbao Khi đó góc lệch giữa tia ló và tia tới có giá trị là? Bài tập Sóng ánh sáng 2
N Bước sóng $\lambda _{2}$ có giá trị bằng Bài tập Sóng ánh sáng 1
H Bước sóng $\lambda_2$ có giá trị bằng Bài tập Sóng ánh sáng 1
B Giá trị $\lambda {_3}$ Bài tập Sóng ánh sáng 4
Các chủ đề tương tự


Quảng cáo

Top