Giúp mình với ạ

Một con lắc lò xô đặt trên mặt phẳng nằm ngang có hệ số mà sát là u. Từ vị trí lò xo tự nhiên người ta truyền cho vật vận tốc v=40 căn 5 cm/s hướng về phía lò xo dãn. Khi vật qua vị trí mà gia tốc triệt tiêu lần đầu thì quãng đường vật đi dc là 15cm. Cho k = 20N/m, vật nặng m= 200g.
1, Thời gian dao động của vật đến khi tắt hẳn ?
A:1,26. B: 1,40. C. 0,92. D 1,61.
2, Hệ số mà sát u là
A. 0,1. B. 0,2. C. 0,15. D. 0,25
 
1.$\omega =10, v=40\sqrt{5} \rightarrow A=4\sqrt{5}; S=15cm -> A'=7,5cm$
Bảo toàn năng lượng $\dfrac{1}{2}m. V^{2}= \dfrac{1}{2}k. A'^2 + Fms. A' \Leftarrow Fms=\dfrac{19}{60}N$
=> Độ giảm biên độ $\Delta A=4\dfrac{Fms}{k}=19/3 cm \Leftarrow t=A/\Delta A=1,4s ->B$
2.$Fms =\mu mg A'=\dfrac{19}{60}->\mu =0,15 -> C$
 
1.$\omega =10, v=40\sqrt{5} \rightarrow A=4\sqrt{5}; S=15cm -> A'=7,5cm$
Bảo toàn năng lượng $\dfrac{1}{2}m. V^{2}= \dfrac{1}{2}k. A'^2 + Fms. A' \Leftarrow Fms=\dfrac{19}{60}N$
=> Độ giảm biên độ $\Delta A=4\dfrac{Fms}{k}=19/3 cm \Leftarrow t=A/\Delta A=1,4s ->B$
2.$Fms =\mu mg A'=\dfrac{19}{60}->\mu =0,15 -> C$
.$Fms =\mu mg $ - nha.. T k biết cách chỉnh sửa Đăng nhập vào bet365_link bet365 khi bị chặn_hướng dẫn đăng ký bet365 viết ở đâu cả @@ sorry.
 
Người tạo Các chủ đề tương tự Diễn đàn Bình luận Ngày
zopping88 Mong mọi người giúp minh Đăng nhập vào bet365_link bet365 khi bị chặn_hướng dẫn đăng ký bet365 này Bài tập Dao động cơ 0
Nguyễn Minh Cảnh Mình cần giải thích Bài tập Dao động cơ 2
Bty Làm hộ mình câu này với! Bài tập Dao động cơ 2
T Một vật dao động điều hòa mà 3 thời điểm liên tiếp t1,t2,t3 với t3-t1=3(t3-t2) li độ thỏa mãn... Bài tập Dao động cơ 1
V Tại thời điểm lò xo bị biến dạng một đoạn 3cm, tốc độ của vật có giá trị gần với giá trị nào sau đây nhất? Bài tập Dao động cơ 0
Kazir006 Bài tập con lắc đơn với năng lượng pin Bài tập Dao động cơ 0
P Giá trị của x gần nhất với giá trị nào Bài tập Dao động cơ 2
Ngọc Nhi Góc hợp bởi dây treo vật nặng con lắc với mặt phẳng thẳng đứng khi con lắc ở vị trí cân bằng là Bài tập Dao động cơ 1
Hữu Lợi Góc hợp bởi dây treo vật nặng con lắc với mặt phẳng thẳng đứng khi con lắc ở vị trí cân bằng là Bài tập Dao động cơ 1
THẦN CHẾT HƯ VÔ Thế năng của nó biến đổi với tần số Bài tập Dao động cơ 2
THẦN CHẾT HƯ VÔ Ở li độ nào của cllx đang chuyển động với biên độ A thì cơ năng có giá trị lớn gấp n lần động năng Bài tập Dao động cơ 2
Vớ Vẩn Thời gian lực đàn hồi cùng chiều với lực kéo về là Bài tập Dao động cơ 1
Nguyễn Minh Cảnh Vật thứ 2 đi qua vị trí có gia tốc âm với vận tốc bằng: Bài tập Dao động cơ 1
L Xét trong hệ quy chiếu gắn với xe tốc độ cực đại của con lắc đơn trong quá trình dao động là? Bài tập Dao động cơ 0
Đậu Hoàng Anh Tìm số điểm dao động với biên độ bằng 5cm Bài tập Dao động cơ 0
trangconan123 Vật sẽ tiếp tục dao động với chu kì là bao nhiêu Bài tập Dao động cơ 7
trangconan123 Vật sẽ dao động với chu kì và biên độ góc là bao nhiêu Bài tập Dao động cơ 6
minhanhmia Khi chúng có tốc độ là v1 và v2 với v2=3v1 thì tỉ số độ lớn gia tốc tương ứng a1/a2 là? Bài tập Dao động cơ 2
M Lực đàn hồi tác dụng vào vật khi vật đang đi lên với vận tốc v= 80 cm/s là bao nhiêu Bài tập Dao động cơ 2
L Sau đó con lắc dao động với biên độ góc bằng Bài tập Dao động cơ 1
T Nếu ta cho con lắc dao động với biên độ 4,5 độ thì chu kì của con lắc sẽ Bài tập Dao động cơ 4
kienduc_2000 Sau đó tiếp tục dđ với biên độ 0,5A . Lo=? Bài tập Dao động cơ 0
kienduc_2000 Sau khi rời D, m dao động với A~? Bài tập Dao động cơ 0
T Một con lắc đơn dao động nhỏ với chu kỳ T Bài tập Dao động cơ 1
T Sau đó hệ m và M dao động với biên độ là Bài tập Dao động cơ 2
Chettroi Khi bóng của người A đang chuyển động với tốc độ cực đại thì bóng của người B có tốc độ bằng Bài tập Dao động cơ 4
ghjcghj Hạt cườm dao động với tần số góc có giá trị gần giá trị nào nhất sau đây? Bài tập Dao động cơ 3
Houtaro Sau khi rời tấm ván vật dao động điều hòa với vận tốc cực đại????? Bài tập Dao động cơ 11
LOVELY Thời gian lực đàn hồi tác dụng lên vật cùng chiều với lực phục hồi trong một chu kỳ dao động là? Bài tập Dao động cơ 7
vtinhkp Nếu đảo chiều điện trường mà vẫn giữ nguyên cường độ thì con lắc sẽ dao động nhỏ với chu kỳ Bài tập Dao động cơ 1
hoankuty Hỏi thời gian lò xo nén trong một chu kì gần với giá trị nào nhất sau đây Bài tập Dao động cơ 3
I Giá trị lớn nhất của n gần với giá trị nào sau đây Bài tập Dao động cơ 1
Quan_Tham Tần số góc của con lắc có độ lớn gần với giá trị nào sau đây Bài tập Dao động cơ 2
P Tìm trạng thái quá khứ tương lai đối với Đăng nhập vào bet365_link bet365 khi bị chặn_hướng dẫn đăng ký bet365 toán cho biết phương trình của x,v,a,f Bài tập Dao động cơ 2
L Hai vật thực hiện hai dao động điều hoà trên hai trục $xx'$ và $yy'$ vuông góc với nhau Bài tập Dao động cơ 2
T Giá trị lớn nhất của $A_M + A_N$ gần với giá trị nào nhất sau đây? Bài tập Dao động cơ 1
Alga Vật dao động với tần số là? Bài tập Dao động cơ 1
hoankuty Hỏi giá trị $\Delta {{t}_{2}}-\Delta {{t}_{1}}$gần với giá trị nào nhất sau đây ? Bài tập Dao động cơ 1
P Một chất điểm dao động điều hòa với biên độ A. Từ VTCB chất điểm đi được một đoạn S thì động năng... Bài tập Dao động cơ 6
CrapWolf Tính từ lúc t=0, thời điểm mà hai dây treo song song với nhau lần thứ 3 xấp xỉ là Bài tập Dao động cơ 16
K Giá trị nhỏ nhất của Δt để biên độ dao động của vật 2 so với vật 1 đạt giá trị cực đại là? Bài tập Dao động cơ 4
F Con lắc dao động với chu kì bao nhiêu ? Bài tập Dao động cơ 1
lyphaiduoc9 Giá trị nhỏ nhất của t để biên độ dao động của vật 2 so với vật 1 đạt giá trị cực đại Bài tập Dao động cơ 2
F Con lắc dao động điều hòa với chu kì bao nhiêu ? Bài tập Dao động cơ 5
L Động năng của vật biến thiên với chu kì là? Bài tập Dao động cơ 7
N Vật dao động với tần số ? Bài tập Dao động cơ 1
F Gia tốc cực đại gần với giá trị nào nhất trong số các giá trị sau ? Bài tập Dao động cơ 3
N Số lần điểm M chuyển thành điểm dao động với biên độ cực đại là? Bài tập Dao động cơ 1
hoankuty Hỏi $\omega _{2}-\omega _{1}$ gần nhất với ? Bài tập Dao động cơ 0
Đ Tỉ số $\frac{b}{a}$ gần nhất với giá trị nào sau đây? Bài tập Dao động cơ 16
Các chủ đề tương tự


Quảng cáo

Top