Giá trị tức thời của cường độ dòng điện (Câu 27 mã đề 201 năm 2017)

Bạn nào giải giúp mình câu 27 trong đề thi 201 của năm 2017 với. Mình có xem phương pháp đường tròn nhưng không hiểu
Untitled.png
 

Quảng cáo

Top