Tư vấn lý thuyết dao động cơ?

Mọi người cho em hỏi khi nào thì vị trí cân bằng của con lắc bị thay đổi ạ ?
 
Vị trí cân bằng là vị trí mà tại đó hợp lực tác dụng vào vật bằng 0. Vậy, khi lực tác động vào vật thay đổi thì vị trí cân bằng sẽ có thể thay đổi.
 

Quảng cáo

Top