Độ tụ của kính phải đeo (sát mắt) là bn để có thể đọc được chữ cách mắt là 30cm

Bài toán
1 người viễn thị có khoảng nhìn rõ ngắn nhất là 50cm. Độ tụ của kính phải đeo (sất mắt) là bn để có thể đọc được chữ cách mắt là 30cm
 
Lần chỉnh sửa cuối bởi 1 quản trị viên:

Quảng cáo

Top