Tính lực căng của sợi dây khi dây treo hợp với phương thẳng đứng góc $30^0$

Bài toán
Một con lắc đơn có chiều dài dây treo $1.5 \ \text{m}$, khối lượng vật nặng bằng $300 \ \text{g}$ dao động tại nơi có $g= 10 \ \left(\text{m}/\text{s}^2\right)$. Con lắc dao động với biên độ góc lớn, khi qua vị trí cân bằng vật có vận tốc $3 \ \left(\text{m}/\text{s}\right)$. Khi dây treo hợp với phương thẳng đứng một góc $30^0$ , lực căng dây bằng bao nhiêu?
A. 3.6 N
B. 6.3 N
C. 4.0 N
D. 2.4 N
 
Ta có $v_{cb}^{2}=2 \ \text{g}l\left(1-\cos {{\alpha }_{0}}\right)\Rightarrow \cos {{\alpha }_{0}}=0,7$
Do đó $\tau =mg\left(3\cos {{30}^{0}}-2\cos {{\alpha }_{0}}\right)\approx 3,6N \to A$
 
Người tạo Các chủ đề tương tự Diễn đàn Bình luận Ngày
H Tại vị trí lực căng dây bằng 2 lần lực căng dây cực tiểu tính vận tốc vật Bài tập Dao động cơ 2
Huyen171 Hãy tính lực căng cực đại và cực tiểu của dây treo Bài tập Dao động cơ 3
H Tính lực căng dây cực đại của dây treo con lắc trong quá trình dao động Bài tập Dao động cơ 4
vinh7aa Tính góc nghiêng dây treo, lực căng và vận tốc dài Bài tập Dao động cơ 1
N Tính lực căng dây khi con lắc đơn qua vị trí cân bằng??? Bài tập Dao động cơ 7
thẳng tiến tớ FTU Lực đàn hồi thay đổi khoảng 2N đến 9N. Tính m Bài tập Dao động cơ 8
thang cuong Tính biên độ dao động cua vật chịu td ngoại lực Bài tập Dao động cơ 0
O Tính biên độ dao động của vật và lực đàn hồi cực đại của lò xo. Bài tập Dao động cơ 0
K Tính công suất trung bình của lực đàn hồi. Bài tập Dao động cơ 4
N Tính lực tác dụng vào B khi m có li độ 3cm Bài tập Dao động cơ 4
BoythichFAP Tính xung của lực? Bài tập Dao động cơ 1
A Lực đàn hồi 0,5N lần thứ 7( tính từ t=0) có giá trị gần đúng là. Bài tập Dao động cơ 0
Nô BiTa Tính công của lực đàn hồi khi vật di chuyển theo chiều dương? Bài tập Dao động cơ 2
M Tính biên độ dao động khi ngưng tác dụng lực Bài tập Dao động cơ 4
BackSpace Tính lực tác dụng lên điểm treo LX khi động năng = 3 lần thế năng. Bài tập Dao động cơ 1
S Tính độ lớn lực cản Bài tập Dao động cơ 0
huynhcashin Tính tốc độ dao động trung bình của hệ từ thời điểm ban đầu đến thời điểm mà lực đàn hồi của lò xo c Bài tập Dao động cơ 3
hoankuty Tính lực hồi phục cực đại của lò xo Bài tập Dao động cơ 2
huynhcashin Tính từ lúc buông vật, thời điểm đầu tiên lực đàn hồi của lò xo co độ lớn bằng nửa giá trị cực đại Bài tập Dao động cơ 3
A Tính thời gian mà lực đàn hồi của lò xo thỏa mãn $F\le 0,25\sqrt{3}N$. Bài tập Dao động cơ 1
L@MLAI TUDAU Tính độ lớn hợp lực tác dụng vào m khi nó có li độ 3cm Bài tập Dao động cơ 10
thichhocvatli Tính độ lớn lực đàn hồi cực đại Bài tập Dao động cơ 19
thichhocvatli Tính lực đàn hồi của con lắc lò xo Bài tập Dao động cơ 9
Đá Tảng Tính công của lực đàn hồi Bài tập Dao động cơ 2
H Tính công suất lớn nhất của lực cấp bù năng lượng. Bài tập Dao động cơ 2
kiemro721119 Tính công của lực cản. Bài tập Dao động cơ 6
D Tính quãng đường vật đi được cho đến thời điểm lực đẩy đàn hồi đạt cực đại Bài tập Dao động cơ 2
dreamhigh315 Đến vị trí lực đàn hồi của lò xo có độ lớn lớn nhất, vật $B$ bị tách ra. Tính chiều dài ngắn nhất củ Bài tập Dao động cơ 2
H Tính chu kì và độ lớn lực đàn hồi tại thời điểm $t=\frac{\pi}{20}$ Bài tập Dao động cơ 1
C dao động điều hòa hệ quy chiếu phi quán tính Bài tập Dao động cơ 0
EDoGaWa Tính tốc độ cực đại của m Bài tập Dao động cơ 0
Quang Trường Tính chu kì dao động của con lắc đơn dài $l_1$ Bài tập Dao động cơ 4
Hữu Lợi Tính góc anpha và chu kì dao động của vật Bài tập Dao động cơ 4
H Thời gian tính từ lúc thả vật B đến khi vật A dừng lại lần đầu là Bài tập Dao động cơ 0
L Tính chu kì dao động của con lắc đơn vướng đinh Bài tập Dao động cơ 3
L Tính biên độ dao động của vật và chiều dài của lò xo khi chưa biến dạng. Bài tập Dao động cơ 1
L Tính độ cứng lò xo Bài tập Dao động cơ 3
H M2 đi được quãng đường (tính theo cm) gần giá trị nào nhất Bài tập Dao động cơ 0
V Tính biên độ và pha ban đầu của dao động tổng hợp theo A và phi? Bài tập Dao động cơ 1
H Tính Vo ? Bài tập Dao động cơ 5
V Biết li độ tại thời điểm t tính vận tốc tại thời điểm $t+0,125s$ Bài tập Dao động cơ 7
truhiki Tính tỉ số độ cứng của hai lò xo? Bài tập Dao động cơ 1
truhiki Tính khối lượng m của mỗi con lắc Bài tập Dao động cơ 1
M Tính I trong mạch RLC thay đổi Bài tập Dao động cơ 1
Đậu Hoàng Anh Tính biên độ dao động của vật Bài tập Dao động cơ 1
SFW02.8 Tính tiêu cự của thấu kính Bài tập Dao động cơ 0
Đông Hoa Đế Quân Tính vận tốc $v_0$ Bài tập Dao động cơ 2
honganle99 Tính biên độ góc $\alpha _0$? Bài tập Dao động cơ 2
L Tính chu kì dao động của thủy ngân trong bình Bài tập Dao động cơ 0
LOVELY Tính khối lượng m của vật nặng, biên độ dao động của con lắc Bài tập Dao động cơ 0
Các chủ đề tương tự


Quảng cáo

Top