Điện áp hiệu dụng trên MB bằng

Bài toán
Trên đoạn mạch xoay chiều không phân nhánh có 4 điểm theo đúng thứ tự A, M, N và B. Giữa hai điểm A và M chỉ có điện trở thuần R. Giữa hai điểm M và N chỉ có cuộn dây (có điện trở thuần r bằng R/4). Giữa hai điểm N và B chỉ có tụ điện. Đặt vào hai đầu đoạn mạch một điện áp $100\sqrt{2}$ - 50 Hz thì điện áp hiệu dụng trên đoạn AN = 150 V. Điện áp tức thời trên đoạn AN vuông pha với điện áp trên đoạn mạch MB. Điện áp hiệu dụng trên MB bằng:
A. 30 V
B. 90 V
C. 56.33 V
D. 36.23 V
 
Người tạo Các chủ đề tương tự Diễn đàn Bình luận Ngày
anhnguyen Thay C bởi tụ C' thì điện áp hiệu dụng trên tụ là 30V, khi đó điện áp hiệu dụng trên R Bài tập Điện xoay chiều 4
T Điện áp hiệu dụng hai đầu động cơ và cường độ dòng điện hiệu dụng qua động cơ là Bài tập Điện xoay chiều 2
Alitutu f biến thiên Để điện áp hiệu dụng giữa hai đầu đoạn mạch AN không phụ thuộc vào R thì tần số góc Bài tập Điện xoay chiều 1
Alitutu Lệch pha Điện áp hiệu dụng trên tụ điện và trên cuộn dây lần lượt là Bài tập Điện xoay chiều 1
Alitutu L biến thiên Điện áp hiệu dụng cực đại giữa hai đầu cuộn cảm là Bài tập Điện xoay chiều 1
Alitutu Điện áp hiệu dụng giữa hai đầu đoạn mạch AB bằng Bài tập Điện xoay chiều 5
D C biến thiên Điện áp hiệu dụng hai đầu điện trở Bài tập Điện xoay chiều 3
D MBA Điện áp hiệu dụng ở 2 đầu cuộn thứ cấp Bài tập Điện xoay chiều 4
ngochaito Tính điện áp và công suất máy biến áp. Bài tập Điện xoay chiều 0
A Tìm điện áp 2 cuộn thứ cấp để hở! Bài tập Điện xoay chiều 2
D Truyền tải điện Điện áp truyền tải cần tăng lên bao nhiêu lần Bài tập Điện xoay chiều 8
D f biến thiên Biểu thức điện áp giữa hai bản tụ Bài tập Điện xoay chiều 1
N Viết biểu thức cường độ dòng điện trước khi giảm điện dung Bài tập Điện xoay chiều 2
KiềuPhong Pha ban đầu của cường độ dòng điện trong mạch là? Bài tập Điện xoay chiều 1
N Truyền tải điện Hiệu điện thế 2 cực máy phát Bài tập Điện xoay chiều 2
M MPĐ Cường độ dòng điện hiệu dụng trong dây trung hòa là Bài tập Điện xoay chiều 6
B Cường độ dòng điện hiệu dung qua mạch có giá trị bằng Bài tập Điện xoay chiều 3
Alitutu Công suất tiêu thụ điện của đoạn mạch khi đó là Bài tập Điện xoay chiều 3
Alitutu Hiệu điện thế hiệu dụng ở nơi cấp điện là Bài tập Điện xoay chiều 1
Alitutu Truyền tải điện Hiệu suất truyền tải điện năng trên chính đường dây đó là Bài tập Điện xoay chiều 11
Alitutu L biến thiên Giá trị của điện trở thuần $R$ bằng? Bài tập Điện xoay chiều 1
Alitutu Trong một giờ sử dụng, đèn thực sự tiêu thụ điện năng trong thời gian là Bài tập Điện xoay chiều 2
A Tìm cường độ dòng điện tối đa! Bài tập Điện xoay chiều 3
kephieudu Tức thời Tần số dòng điện đặt vào hai đầu mạch là ? Bài tập Điện xoay chiều 2
Alitutu C biến thiên Tần số góc $\omega $ của dòng điện trong mạch Bài tập Điện xoay chiều 5
Alitutu Truyền tải điện Hiệu suất truyền tải điện thay đổi như thế nào? Bài tập Điện xoay chiều 2
Alitutu MPĐ Cường độ dòng điện qua các tải là Bài tập Điện xoay chiều 1
A MPĐ Khi máy quay với tốc độ $\sqrt{2} n$ vòng/phút thì công suất tiêu thụ điện là Bài tập Điện xoay chiều 6
D Cường độ dòng điện xoay chiều Bài tập Điện xoay chiều 1
D Điện dung của tụ là Bài tập Điện xoay chiều 2
D Truyền tải điện Hiệu suất truyền tải điện là Bài tập Điện xoay chiều 1
N Tỉ số $\dfrac{U_{0}}{\xi }$ bằng: (với U0 là hiệu điện thế cực đại giữa hai bản tụ) Bài tập Điện xoay chiều 1
•One-HicF MPĐ Dòng điện hiệu dụng qua mạch là: Bài tập Điện xoay chiều 1
Các chủ đề tương tự

Quảng cáo

Top