Bài tập về quạt điện trên ô tô

Bài toán
Một quạt điện dùng trên xe ô tô có ghi 12V-15W.

A. Cần phải mắc quạt vào hiệu điện thế là bao nhiêu để nó hoạt động bình thường? Tính cường độ dòng điện chạy qua quạt khi đó?

B. Tính điện năng mà quạt sử dụng trong 1h khi chạy bình thường.

C. Khi quạt chạy, điện năng được biến đổi thành các dạng năng lượng nào? Cho rằng hiệu suất của quạt là 85%, tính điện trở của quạt.
 
Lần chỉnh sửa cuối bởi 1 quản trị viên:
Lời giải

a. Phải mắc quạt vào hiệu điện thế định mức $U=12V$

Cường độ dòng điện chạy qua quạt khi đó $I=1,25A$

b. Điện năng mà quạt tiêu thụ trong 1h là: $A=U.I.t=12.1,25.3600=54000J=0,015KWh$

c. Điện năng biến đổi thành cơ năng và nhiệt năng.

Phần điện năng biến đổi thành nhiệt năng sau 1s
$H\left(\%\right)={\dfrac{P_{ci}}{P}}.100={\dfrac{P-P_{nh}}{P}}.100$
$\Rightarrow P_{nh}=\dfrac{P\left(100-H\right)}{100}=\dfrac{15\left(100-85\right)}{100}=2,25J$
$\Rightarrow R=\dfrac{P_{nh}}{I^2}=\dfrac{2,25}{1,25^2}=1,44\Omega $
 
Last edited:

Quảng cáo

Top