Bài toán về quạt điện mini trong ô tô

Bài toán
Một quạt điện dùng trên xe ô tô có ghi 12V-15W.
A. Cần phải mắc quạt vào hiệu điện thế là bao nhiêu để nó hoạt động bình thường? Tính cường độ dòng điện chạy qua quạt khi đó?
B. Tính điện năng mà quạt sử dụng trong 1h khi chạy bình thường.
C. Khi quạt chạy, điện năng được biến đổi thành các dạng năng lượng nào? Cho rằng hiệu suất của quạt là 85%, tính điện trở của quạt.
 

Quảng cáo

Top