Bài tập về âm thanh tính chiều dài thanh ray

Bài toán
Một người dùng búa gõ 1 nhát vào 1 đầu thanh ray bằng thép. Ở đầu bên kia người dùng máy đo thu được được 2 tiếng gõ cách nhau 0,1s. Biết vận tốc truyền âm trong không khí là 340 m/s, trong thép là 1700 m/s. Tính chiều dài thanh ray?
 
Lời giải

Gọi chiều dài thanh ray là l
Thời gian âm truyền trong không khí là:
$t_1=\dfrac{l}{v_1}=\dfrac{l}{340}\left(s\right)$
Và thời gian truyền âm trong thép là:
$t_2=\dfrac{l}{v_2}=\dfrac{l}{1700}\left(s\right)$
Theo Đăng nhập vào bet365_link bet365 khi bị chặn_hướng dẫn đăng ký bet365 ra ta có:
$t_1-t_2=0,1\left(s\right)$
$\Rightarrow \dfrac{l}{340}-\dfrac{l}{1700}=0,1$
$\Rightarrow 170l-34l=578$
Chiều dài của thanh ray là:$l=42,5m$
 
Người tạo Các chủ đề tương tự Diễn đàn Bình luận Ngày
T Bài tập về sóng cơ Bài tập Sóng cơ 0
DaNoTuKy Tìm vận tốc trong Đăng nhập vào bet365_link bet365 khi bị chặn_hướng dẫn đăng ký bet365 tập giao thoa sóng Bài tập Sóng cơ 9
Tăng Hải Tuân [2013] Bài tập Sóng cơ trong các đề thi thử Vật lí Bài tập Sóng cơ 64
Spin9x Bài Tập sóng cơ lệnh pha Bài tập Sóng cơ 1
N Bài tập xác định điểm cực đại Bài tập Sóng cơ 4
tlinh_2610 Bài toán ba điểm trên dây tạo thành tam giác vuông tại một thời điểm. Bài tập Sóng cơ 2
B Một Bài Giao Thoa Sóng Khó Bài tập Sóng cơ 5
V Bài toán giao thoa sóng cơ di chuyển nguồn Bài tập Sóng cơ 0
S Bài toán áp dụng tính chất hình học của đường (H) Bài tập Sóng cơ 0
minhtangv Bài toán thay loa công suất lớn Bài tập Sóng cơ 1
NTH 52 Chúng ta tìm hiểu một lớp công thức giải nhanh Đăng nhập vào bet365_link bet365 khi bị chặn_hướng dẫn đăng ký bet365 toán liên quan tới mức cường độ âm Bài tập Sóng cơ 3
N Bài toán tìm độ cao h cực đại trong hình thang cân Bài tập Sóng cơ 3
lvcat Tìm số nguồn âm cần đặt thêm tại O thỏa mãn Đăng nhập vào bet365_link bet365 khi bị chặn_hướng dẫn đăng ký bet365 toán Bài tập Sóng cơ 1
D Bài toán xác định điểm cực đại trên đường tròn thỏa mãn yêu cầu cho trước. Bài tập Sóng cơ 1
letiendo2001 Câu hỏi về độ lệch pha Bài tập Sóng cơ 1
Tú Hoàng Bt về công suất Bài tập Sóng cơ 0
I Trong một thí nghiệm về dao thoa sóng nước hai nguồn kết hợp O1 và O2 Bài tập Sóng cơ 1
X Âm tại vị trí mới khác âm cũ về Bài tập Sóng cơ 0
X Kết luận nào sau đây chính xác nhất về tần số dđ của vật? Bài tập Sóng cơ 3
ASBQE Thắc mắc về biểu thức tính cường độ âm Bài tập Sóng cơ 3
huynhcashin Chọn câu sai về sóng âm Bài tập Sóng cơ 2
huynhcashin Chọn câu sai về sóng dừng Bài tập Sóng cơ 4
Iukk Tìm điều kiện về khoảng cách từ AB đến CD sao cho trên CD chỉ có 3 cực đại Bài tập Sóng cơ 12
M Chọn đáp án SAI khi nói về sóng âm Bài tập Sóng cơ 12
Heavenpostman Phát biểu nào sau đây về âm là không đúng? Bài tập Sóng cơ 3
Heavenpostman Nhận xét nào sau đây là đúng về dao động của trung điểm P của MN Bài tập Sóng cơ 3
Spin9x Khi con lắc về đúng vị trí cân bằng thì thang máy bắt đầu chuyển động nhanh dần đều lên trên thì ? Bài tập Sóng cơ 6
ShiroPin Điểm B nằm trên dây cách điểm A 89 cm có mối quan hệ về pha với điểm A như thế nào Bài tập Sóng cơ 1
Nắng Về một số công thức tính nhanh cực đại, cực tiểu Bài tập Sóng cơ 6
Đá Tảng Tìm số vân lồi cắt nửa vòng tròn nằm về phía AB là bao nhiêu? Bài tập Sóng cơ 1
Các chủ đề tương tự


Quảng cáo

Top