Động năng của vật ngay khi cách vị trí cân bằng 2cm là

Bài toán
Con lắc lò xo treo thẳng đứng dao động điều hòa (vật nặng có khối lượng 200g). Khi vật cách vị trí cân bằng một đoạn 4cm thì vận tốc của vật bằng không và lúc này lò xo không bị biến dạng Lấy g=10 m/s$^{2}$. Động năng của vật ngay khi cách vị trí cân bằng 2cm là:
A. 0,04J
B. 0,01J
C. 0,02J
D. 0,03J
 
Lần chỉnh sửa cuối bởi 1 quản trị viên:
Con lắc lò xo treo thẳng đứng dao động điều hòa (vật nặng có khối lượng 200g). Khi vật cách vị trí cân bằng một đoạn 4cm thì vận tốc của vật bằng không và lúc này lò xo không bị biến dạng Lấy g=10 m/s$^{2}$. Động năng của vật ngay khi cách vị trí cân bằng 2cm là:
A. 0,04J
B. 0,01J
C. 0,02J
D. 0,03J
Lời giải
Khi vật cách VTCB 4cm thì có vận tốc bằng 0 và không biến dạng nên biên độ $A = 4cm =\Delta l_{0}$. ($\Delta l_{0}$ là độ dãn của lò xo tại VTCB).
Động năng $W_{đ}=\dfrac{1}{2}. Mv^{2}=0,5.0,2. \left(0.04^{2}-0,02^{2}\right)=0,00012J $.
 
Người tạo Các chủ đề tương tự Diễn đàn Bình luận Ngày
H Ở thời điểm mà M có động năng bằng thế năng thì tỉ số giữa động năng vs thế năng của N là? Bài tập Dao động cơ 2
THẦN CHẾT HƯ VÔ Ở li độ nào của cllx đang chuyển động với biên độ A thì cơ năng có giá trị lớn gấp n lần động năng Bài tập Dao động cơ 2
T Năng lượng dao động của con lắc đơn là Bài tập Dao động cơ 1
T Năng lượng dao động của con lắc đơn là Bài tập Dao động cơ 0
NTH 52 Nếu tiếp tục đi thêm một đoạn $3S$ nữa thì động năng của chất điểm bằng bao nhiêu? Bài tập Dao động cơ 4
O Động năng của vật nặng khi nó lệch khỏi VTCB một đoạn 3cm là ? Bài tập Dao động cơ 0
honganle99 Năng lượng của dao động điều hòa Bài tập Dao động cơ 3
honganle99 Năng lượng của dao động điều hòa Bài tập Dao động cơ 1
T Khi đi qua tâm điểm giữa của bán kính đường tròn thì động năng của vật bằng Bài tập Dao động cơ 7
ĐỗĐạiHọc2015 Năng lượng cực đại của vật khi thực hiện đồng thời hai dao động trên là Bài tập Dao động cơ 1
K Động năng của một vật tại thời điểm t Bài tập Dao động cơ 3
V Động năng của chất điểm sau đi dao động quãng đường 3S Bài tập Dao động cơ 5
KingMan Nếu vật tiếp tục đi một đoạn S nữa thì động năng của chất điểm bằng bao nhiêu Bài tập Dao động cơ 1
H Bài toán liên quan đến động năng, thế năng của dao động cơ Bài tập Dao động cơ 7
thienbinh98 Hỏi động năng của vật khi vật đi thêm quãng đg S nữa Bài tập Dao động cơ 3
CrapWolf Góc lệch của dây treo khi động năng bằng 3 lần thế năng là Bài tập Dao động cơ 1
F Ở thời điểm mà M có động năng bằng thế năng , tỷ số động năng của M và động năng của N là ? Bài tập Dao động cơ 2
N Năng lượng dao động của vật là Bài tập Dao động cơ 2
lyphaiduoc9 Cơ năng dao động của vật có thể là? Bài tập Dao động cơ 6
lyphaiduoc9 Năng lượng dao động của con lắc bằng bao nhiêu? Bài tập Dao động cơ 1
L Động năng của vật biến thiên với chu kì là? Bài tập Dao động cơ 7
Mờ Rờ Light Khi tham gia đồng thời hai dao động trên thì cơ năng W của vật là bao nhiêu? Bài tập Dao động cơ 2
Mờ Rờ Light Năng lượng dao động của vật có giá trị? Bài tập Dao động cơ 2
A Năng lượng dao động của con lắc gần giá trị nào nhất sau đây Bài tập Dao động cơ 1
Hải Quân Góc lệch của dây treo khi động năng bằng 3 lần thế năng là? Bài tập Dao động cơ 5
T Cơ năng của con lắc khi dao động bằng Bài tập Dao động cơ 6
T Khi động năng của con lắc thứ nhất cực đại bằng W thì động năng của con lắc thứ hai là Bài tập Dao động cơ 3
Hải Quân Tính động năng và tốc độ của con lắc khi nó đi qua vị trí có góc lệch $\alpha =30^0$ Bài tập Dao động cơ 3
NTH 52 Thế năng đàn hồi lớn nhất của lò xo có được trong quá trình vật m dao động mà thang máy chuyển động Bài tập Dao động cơ 7
Quyết Tâm Đỗ Đại Học Tốc độ của vật tại vị trí mà động năng bằng n thế năng là? Bài tập Dao động cơ 3
V Năng lượng của hệ dao động thay đổi như thế nào Bài tập Dao động cơ 3
lehuy2561997 Tỉ số giữa thế năng và động năng của con lắc đơn Bài tập Dao động cơ 2
A Tìm tỉ số động năng của vật khi tốc độ cực đại và động năng vật khi lò xo không biến dạng Bài tập Dao động cơ 1
Del Enter Năng lượng dao động của vật không thể nhận giá trị nào sau đây? Bài tập Dao động cơ 1
B Sau khi đi được 4cm, động năng của vật có giá trị ? Bài tập Dao động cơ 1
hoankuty Tìm cơ năng dao động của vật? Bài tập Dao động cơ 2
GS.Xoăn Biên độ dao động và động năng cực đại của con lắc khi xe chuyển động Bài tập Dao động cơ 1
apple13197 Cơ năng của con lắc sau khi xe chuyển động bằng Bài tập Dao động cơ 1
truongpham97 Tìm động năng của vật Bài tập Dao động cơ 12
Z Năng lượng dao động và động năng của vật ở thời điểm t=1.5s Bài tập Dao động cơ 2
Del Enter Tính động năng cực đại của vật trong quá trình dao động điều hòa? Bài tập Dao động cơ 1
zkdcxoan Dao động tổng hợp của vật có năng lượng là Bài tập Dao động cơ 1
zkdcxoan Năng lượng dao động tổng hợp của vật có thể là Bài tập Dao động cơ 1
H Tính động năng của con lắc 2 khi biết thế năng con lắc 1 Bài tập Dao động cơ 2
K Động năng của vật sẽ Bài tập Dao động cơ 1
D Tính tỉ số động năng Wđ1/Wđ2 của hai con lắc tại thời điểm gặp nhau lần thứ 3 Bài tập Dao động cơ 4
cuonghp96 Động năng của vật khi nó ở M là Bài tập Dao động cơ 2
highhigh Phần năng lượng của chất điểm bị giảm đi trong một chu kỳ dao động là Bài tập Dao động cơ 3
dungpro1511 Cơ năng dao động của vật có thể bằng ? Bài tập Dao động cơ 5
Halerm Dép Tính động năng của chất điểm Bài tập Dao động cơ 5
Các chủ đề tương tự


Quảng cáo

Top