Một câu hỏi vui

Sakata Gintoki đang chạy Vespa ngay đằng sau một chiếc xe tải với cùng vận tốc. Đột nhiên xe tải tăng tốc và một gói hàng không buộc rơi từ thùng xe xuống đường. Nếu anh Gin không phanh xe lại hoặc lái tránh sang một bên thì anh có đâm phải gói hàng đó trước khi nó chạm đất không? Vì sao? Coi gói hàng rơi thẳng trước mũi xe của Gin.
 

Quảng cáo

Top