Mạch cầu

Giúp mình viết sơ đồ trên hình với
Mình đang cần gấpView attachment 3532
Với mạch cầu cân bằng I5=0, U5=0. Tức hiệu điện thế hai đầu R5= 0. Ta có thể bỏ R5 và mạch trở thành đơn giản là (R1 nt R2)//(R3 nt R4)
Bạn viết sai tỉ lệ thức giữa các điện trở, phải là $\dfrac{R_1}{R_3}=\dfrac{R_2}{R_4}$
Đến đây bạn có thể tính toán bình thường.
 
Người tạo Các chủ đề tương tự Diễn đàn Bình luận Ngày
viet2001azd Mạch cầu có vôn kế Bài tập Dòng điện không đổi 2
viet2001azd Xác định điện trở R qua mạch có sự thay đổi chênh lệch điện áp Bài tập Dòng điện không đổi 1
viet2001azd Tìm điện trở R4 của mạch Bài tập Dòng điện không đổi 2
T Tìm công suất cực đại cho mạch ngoài Bài tập Dòng điện không đổi 0
hunghg0 Khi điện tích của tụ bằng $3.10^{-10}$ thì dòng điện trong mạch? Bài tập Dòng điện không đổi 1
Piz Xờ-Mác Để công suất của mạch lớn nhất thì R phải bằng: Bài tập Dòng điện không đổi 2
G Tìm nhiệt lượng tổng cộng tỏa ra trên các điện trở khi trạng thái mạch điện đã ổn định. Bài tập Dòng điện không đổi 0
vuhaiquan_11b3 Xác định cường độ dùng điện chạy trong mạch chính b. Xác định số chỉ của V và Ampe kế Bài tập Dòng điện không đổi 4
vuhaiquan_11b3 Tính điện trở tương đương của đoạn mạch AB Bài tập Dòng điện không đổi 3
S Tính điện áp ở mạch ngoài Bài tập Dòng điện không đổi 0
H Tính điện tích mỗi quả cầu sau khi nối Bài tập Dòng điện không đổi 3
G Tụ điện cầu Bài tập Dòng điện không đổi 0
D Hãy tính điện tích trên quả cầu $R_{2}$ Bài tập Dòng điện không đổi 1

Quảng cáo

Top