Tìm số điểm dao động với biên độ =8

Bài toán
1, trên bề mặt chất lỏng cho 2 nguồn A, B dao động vuông góc với chất lỏng với phương trình dao dộng uA= 3cos(10pit) cm và uB= 5cos(10pit+ pi/3) cm. Tốc đọ ruyền sóng là 50 cm/s, AB=30cm, cho điểm C trên đoạn AB cách A= 18cm, B=12cm, vẽ vòng tròn đường kính 10cm, tâm tại C. Số điểm dao động bằng 8cm trên đường tròn là
Bài toán
2, cho nguồn kết hợp A, B cùng pha cùng biên độ a, cùng tần số 20hz, cách nhau 10cm. V=30 cm/s coi biên độ sóng không đổi trong quá trình truyền. Gọi C, D là 2 điểm trên mặt nước sao cho ABCD là hình vuông. Số điểm dso động với biên độ = a căn 2 trên đoạn CD là
 
Người tạo Các chủ đề tương tự Diễn đàn Bình luận Ngày
hà trang Tìm số điểm trên đường tròn có biên độ dao động bằng a/2 Bài tập Sóng cơ 1
A Tìm tần số f nhỏ nhất để xuất hiện sóng dừng! Bài tập Sóng cơ 3
C Tìm tần số Bài tập Sóng cơ 5
hoangkkk Tìm khoảng thời gian để điểm N hạ xuống thấp nhất Bài tập Sóng cơ 4
trang sumi Li độ dao động tại M vào thời điểm t'=t+2,01(s) bằng Bài tập Sóng cơ 0
M Hỏi sau thời gian bao lâu thì ba điểm O, P, Q thẳng hàng lần thứ 2? Bài tập Sóng cơ 0
M Hỏi sau đó thời gian ngắn nhất là bao nhiêu thì điểm M sẽ đến vị trí cân bằng? Bài tập Sóng cơ 3
tam01235 Hời gian ngắn nhất là bao nhiêu thì điểm M sẽ hạ xuống thấp nhất? Bài tập Sóng cơ 3
A Khoảng cách xa nhất từ O tới điểm mà có cường độ cực đại gần giá trị nào nhất? Bài tập Sóng cơ 0
Alitutu Trên cung phần tư OM có bao nhiêu điểm dao động với biên độ cực đại? Bài tập Sóng cơ 2
Alitutu Số điểm dao động cùng pha với hai nguồn nằm trên đoạn MN là Bài tập Sóng cơ 1
Giọt lệ mặn Khoảng cách ngắn nhất từ C đến điểm dao động với biên độ cức tiểu nằm trên xx' là Bài tập Sóng cơ 1
H Trên AB có bao nhiêu điểm biên độ bằng không? Bài tập Sóng cơ 2
hoangkkk Số điểm cực tiểu trên đoạn EF Bài tập Sóng cơ 3

Quảng cáo

Top