Tại sao quy ước chiều dòng điện là ngược chiều e?

Người ta đã quy ước tức là có lý do, không thể nói luật bất thành văn, ai biết giải đáp với ạ?
 
Dòng điện là dòng chuyển dịch có hướng của điện tích dương còn eletron mang điện am cho nên khi dòng điện từ cực dương qua cực âm thì electron sẻ từ cực âm qua cực dương $\Rightarrow$ ngược chiều e
 

Quảng cáo

Top