Tìm lực tương tác giữa 2 mặt bán cầu

Bài toán
Tìm lực tương tác giữa 2 mặt bán cầu không dẫn điện bán kính R và r, tích điện Q và q tương ứng. Biết rằng điện tích phân bố đều trên mặt phẳng bán cầu, tâm của các mặt phẳng thiết diện lớn nhất của các bán cầu trùng nhau
 
Lần chỉnh sửa cuối bởi 1 quản trị viên:

Quảng cáo

Top