Cân bi

Dùng một cái cân xác định khối lượng một cái hộp nhỏ trống rỗng. Bốc ngẫu nhiên không đếm một nắm bi xe đạp có đường kính chừng 3mm cho vào hộp và ghi lại khối lượng các bi. Bỏ số bi đó ra ngoài và bốc ngẫu nhiên không đếm một nắm bi cùng loại nhiều hơn trước vào hộp để xác định khối lượng. Lại bỏ số bi ra và cho một nắm bi khác nhiều hơn vào, vẫn ngẫu nhiên không đếm. Làm như vậy tầm 3÷4 lần, mỗi lần đều ghi lại khối lượng các bi.
Câu hỏi:
1. Một viên bi sắt có khối lượng bao nhiêu?
2. Khối lượng đơn vị của mỗi viên bi có thể nhỏ hơn giá trị nào đó không?
(Thí nghiệm thể hiện con đường suy lí logic của Robert Millikan đã thực hiện để tìm ra điện tích nguyên tố e)
 

Quảng cáo

Top