Thí nghiệm Umov

Cắt 4 dải bìa cáctông mỏng dài chừng 20cm, rộng 5÷6 cm. Đặt 1 dải bìa vắt ngang 2 chồng sách rồi dùng dây treo giữa dải bìa 1 vật nặng đủ để uốn cong dải bìa đó.
Gấp 1 dải bìa thứ 2 dọc theo chiều dài thành có thiết diện hình chữ V và 1 dải thứ 3 có thiết diện hình chữ $\pi $. Lại gác các thanh thứ 2 và thứ 3 vào giữa 2 chồng sách rồi treo 1 vật nặng vào giữa chúng.
Cuộn dải bìa thứ 4 thành ống tròn rồi lại treo vật nặng vào giữa thanh.
Câu hỏi:
1. Các thanh thứ 2 và thứ 3 có dễ bị uốn cong như dải bìa thứ nhất không? Vì sao?
2. Hình dạng nào của thiết diện thanh làm thanh có khả năng chịu biến dạng uốn cao hơn?
 

Quảng cáo

Top