Chọn tần số góc

Bài toán
Một vật dao động trên trục Ox vớ phương trình động lực học có dạng 8x+5x''=0
A. Dao động của vật là điều hòa với tần số góc w=2,19 rad/s
B. Dao động của vật là điều hòa với tần số góc w=1,265 rad/s
C. Dao động của vật là tuần hoàn với tần số góc w= 1,265 rad/s
D. Dao động của vật là tuần hoàn với tần số góc w=2$\sqrt{2}$ rad/s
 
Người tạo Các chủ đề tương tự Diễn đàn Bình luận Ngày
N Chọn hệ thức đúng Bài tập Dao động cơ 1
Nô BiTa Chọn phương án đúng ? Bài tập Dao động cơ 10
lehuy2561997 Chọn phương án đúng về chu kì của con lắc Bài tập Dao động cơ 2
Nakita Mun Gốc thời gian chọn là Bài tập Dao động cơ 1
hang49 Chọn khẳng định chính xác? Bài tập Dao động cơ 1
H Chọn câu sai Bài tập Dao động cơ 11
S Trong dao động điều hòa của con lắc lò xo thẳng đứng, chọn câu đúng: Bài tập Dao động cơ 4
Janny Phương Cần chọn gốc thế năng ở vị trí M nào để biểu thức tổng thế năng của vật có dạng Bài tập Dao động cơ 2
Annapham95 Chọn kết luận sai: Khi giữ điểm chính giữa của dây treo con lắc đơn Bài tập Dao động cơ 3
Heavenpostman Chọn ý đúng ? Bài tập Dao động cơ 5
ShiroPin Chọn hệ thức đúng Bài tập Dao động cơ 1
leduong Chọn phương án đúng về chu kì của con lắc? Bài tập Dao động cơ 1
N Chọn t = 0 lúc vật qua vị trí cân bằng theo chiều dương. Phương trình dao động của vật là Bài tập Dao động cơ 2
D Cần chọn gốc thế năng trọng trường ở vị trí M nào để...? Bài tập Dao động cơ 2
L tổng hợp hai dao động điều hòa cùng tần số Bài tập Dao động cơ 1
THẦN CHẾT HƯ VÔ Thế năng của nó biến đổi với tần số Bài tập Dao động cơ 2
Vớ Vẩn Sóng có tần số là Bài tập Dao động cơ 0
L Tần số góc dao động của vật bằng Bài tập Dao động cơ 0
Đông Hoa Đế Quân Tần số dao động gần giá trị nào nhất? Bài tập Dao động cơ 3
A Tần số góc của con lắc lò xo là Bài tập Dao động cơ 2
bo tro vat ly Dao động tổng hợp có tần số góc là Bài tập Dao động cơ 3
ghjcghj Hạt cườm dao động với tần số góc có giá trị gần giá trị nào nhất sau đây? Bài tập Dao động cơ 3
V Biên độ và tần số góc của dao động là Bài tập Dao động cơ 1
H Tần số giao động của vật là bao nhiêu? Bài tập Dao động cơ 2
Quan_Tham Tần số góc của con lắc có độ lớn gần với giá trị nào sau đây Bài tập Dao động cơ 2
Alga Vật dao động với tần số là? Bài tập Dao động cơ 1
O Chứng minh vật dao động điều hòa. Tìm tần số dao động của vật Bài tập Dao động cơ 4
N Vật dao động với tần số ? Bài tập Dao động cơ 1
giolanh Biểu thức bình phương tần số góc có dạng Bài tập Dao động cơ 2
truhiki Tần số góc của dao động là Bài tập Dao động cơ 2
Hải Quân Tần số góc dao động của vật bằng: Bài tập Dao động cơ 1
Hải Quân Tần số dao động là: Bài tập Dao động cơ 1
Hải Quân Tần số góc dao động của vật bằng: Bài tập Dao động cơ 4
Uchiha Sasuke98 Tìm tần số góc trong dao động bé của thanh xung quanh vị trí cân bằng Bài tập Dao động cơ 0
Hoàng luyên Hai vật dao động điều hòa cùng tần số Bài tập Dao động cơ 3
C Tần số dao động điều hòa của con lắc đơn sẽ Bài tập Dao động cơ 1
21653781 Thế năng của con lắc sẽ biến thiên với tần số Bài tập Dao động cơ 5
Del Enter Khi tần số f = 2015 Hz thì số bụng sóng trên dây là Bài tập Dao động cơ 1
Nô BiTa Nếu tần số của ngoại lực thay đổi từ 0,1 Hz đến 2 Hz thì biên độ dao động của con lắc ? Bài tập Dao động cơ 2
tranmai_97 Tần số góc dđ Bài tập Dao động cơ 2
ĐỗĐạiHọc2015 Xác định tần số góc và biên độ. Bài tập Dao động cơ 1
boyvodanh97 Tính tần số dao động của con lắc Bài tập Dao động cơ 2
boyvodanh97 Tính tần số dao động điều hòa Bài tập Dao động cơ 6
Del Enter Tần số góc dao động của m là? Bài tập Dao động cơ 1
NTH 52 Tần số dao động của sàn nhà gần giá trị nào nhất sau đây? Bài tập Dao động cơ 0
L Tìm tần số và biên độ dao động Bài tập Dao động cơ 3
L Tần số góc của dao động có giá trị là Bài tập Dao động cơ 5
hunghg0 Tìm tần số góc Bài tập Dao động cơ 1
M Tìm tần số góc lớn hơn Bài tập Dao động cơ 3
Đ Tính tần số cực tiểu để âm ghi được là cực đại? Bài tập Dao động cơ 11
Các chủ đề tương tự


Quảng cáo

Top