Bài toán chuyển động ném ngang

Bài toán
Một hòn đá được ném ngang với vận tốc 25 m/s. Tính gia tốc pháp tuyến, gia tốc tiếp tuyến của hòn đá và bán kính cong của quỹ đạo sau lúc ném 2s?
 
Lần chỉnh sửa cuối bởi 1 quản trị viên:
Người tạo Các chủ đề tương tự Diễn đàn Bình luận Ngày
Đạt QH Bài toán về hai con tàu Bài tập Động học chất điểm 1
Dgtd1511 E ms lên lớp 10 anh chị bày e Đăng nhập vào bet365_link bet365 khi bị chặn_hướng dẫn đăng ký bet365 này vx Bài tập Động học chất điểm 0
Nguyễn Minh Hiền Bài tập về chuyển động thẳng biến đổi đều Bài tập Động học chất điểm 8
H Toán chuyển động tròn Bài tập Động học chất điểm 3
daophanvan Một chất điểm chuyển động thẳng biến đổi đều đi qua bốn điểm A, B, C, D. Biết rằng:AB BC CD 5 m... Bài tập Động học chất điểm 2
N Tính thời gian chuyển động của thuyền Bài tập Động học chất điểm 2
L Thời gian chuyển động của xe Bài tập Động học chất điểm 4
Legendary light Tính thời gian, độ dịch chuyển và quãng đường của vật? Bài tập Động học chất điểm 4
V Thời gian chuyển động của vật? Bài tập Động học chất điểm 1
T Tìm thời gian chuyển động Bài tập Động học chất điểm 11
tranguyen Xác định $v_0$ để vật có thể chuyển động trong mặt phẳng thẳng đứng Bài tập Động học chất điểm 1
Q Tính vận tốc góc tại thời điểm t. Cho biết tính chất chuyển động tại thời điểm đó Bài tập Động học chất điểm 2
X Quãng đường trong chuyển động thẳng biến đổi đều Bài tập Động học chất điểm 0
N Thắc mắc về đồ thị của vận tốc trong chuyển động thẳng biến đổi đều Bài tập Động học chất điểm 6
viet_1846 Vật lí vui về chuyển động Bài tập Động học chất điểm 2

Quảng cáo

Top