Công thức tính độ phóng đại ảnh k của hệ 2 thấu kính ghép sát nhau là gì ?

Câu hỏi
Công thức tính độ phóng đại ảnh k của hệ 2 thấu kính ghép sát nhau là gì?
 

Quảng cáo

Top