Vị trí vật

Bài toán
Thấu kính hội tụ có tiêu cự 10 cm. Vật sáng đặt vuông góc trục chính. Ảnh trên màn có diện tích bằng 4 lần diện tích vật. Hãy tính :
a) Vị trí vật.
B) Khoảng cách vật - màn.

ĐS : a) 25cm; b) 45cm
 

Quảng cáo

Top