Số lần vật qua vị trí x=2 theo chiều dương

Một vật dao động điều hoà theo phương trình $x=2\cos \left(5\pi t+\dfrac{\pi }{6}\right)+1$. Trong giây đầu tiên kể từ luc bắt đầu dao động vạt qua vị trí có li độ $x=2$ theo chiều dương mấy lần?
A. 3 lần
B. 2 lần
C. 4 lần
D. 5 lần
 
Một vật dao động điều hoà theo phương trình $x=2\cos \left(5\pi t+\dfrac{\pi }{6}\right)+1$. Trong giây đầu tiên kể từ luc bắt đầu dao động vạt qua vị trí có li độ $x=2$ theo chiều dương mấy lần?
A. 3 lần
B. 2 lần
C. 4 lần
D. 5 lần
Bạn xem lại đề Đăng nhập vào bet365_link bet365 khi bị chặn_hướng dẫn đăng ký bet365 có đúng như vậy không mk thấy sao yk
 
Người tạo Các chủ đề tương tự Diễn đàn Bình luận Ngày
L Số lần vật qua vị trí có độ lớn li độ bằng 2cm Bài tập Dao động cơ 2
My sky Sau thời gian $\dfrac{7}{6} s$ kể từ thơì điểm ban đầu vật đi qua vị trí $x=1 cm$ số lần là Bài tập Dao động cơ 1
K Số lần vật qua vị trí lò xo không biến dạng. Bài tập Dao động cơ 1
Đinh Phúc Số lần vật qua vị trí cân bằng kể từ khi thả vật đến khi nó dừng hẳn bằng bao nhiêu? Bài tập Dao động cơ 3
A Tỉ số gia tốc của vật và gia tốc trọng trường ngay khi thả lần thứ nhất là: Bài tập Dao động cơ 3
khanhdi Tính số lần vật đi ? Bài tập Dao động cơ 6
khanhdi Tính quãng đường vật đi được và số lần vật đi qua tọa độ ( giải thích ?) Bài tập Dao động cơ 9
hoangkkk Tìm số lần vật đi qua vị trí cân bằng Bài tập Dao động cơ 1
H Tìm số lần vật đạt giá trị vận tốc theo yêu cầu đề Đăng nhập vào bet365_link bet365 khi bị chặn_hướng dẫn đăng ký bet365 Bài tập Dao động cơ 10
dungpro1511 Số lần vật đi qua vị trí cân bằng Bài tập Dao động cơ 3
Đá Tảng Số lần vật qua VTCB đến khi dừng hẳn Bài tập Dao động cơ 1
vat_ly_oi Số lần vật qua vị trí cân bằng kể từ khi thả vật đến khi nó dừng hẳn là? Bài tập Dao động cơ 5
D Số lần hai vật đi ngang nhau là? Bài tập Dao động cơ 2
Sao Mơ Tỉ số gia tốc vật và gia tốc trọng trường ngay sau khi thả lần thứ nhất là ? Bài tập Dao động cơ 2
theroads2211 Số lần 2 vật gặp nhau Bài tập Dao động cơ 1
H Số lần vật qua vị trí lò xo không biến dạng Bài tập Dao động cơ 1
T Xác định số lần vật qua vị trí $x=-2,5$ theo chiều dương trong 1s đầu tiên Bài tập Dao động cơ 1
Tăng Hải Tuân Tính số lần vật đi qua vị trí $x=2$ cm theo chiều dương Bài tập Dao động cơ 3
H Tính số lần vật đi qua vị trí cân bằng của con lắc đơn Bài tập Dao động cơ 2
FireStorm Từ thời điểm hai con lắc bắt đầu dao động đến khi hai con lắc có cùng chiều dài lần thứ 3 thì số lần Bài tập Dao động cơ 2
huonghuong0812 Số lần lực hồi phục có giá trị -5N Bài tập Dao động cơ 3
N Số lần điểm M chuyển thành điểm dao động với biên độ cực đại là? Bài tập Dao động cơ 1
D Tính tỉ số động năng Wđ1/Wđ2 của hai con lắc tại thời điểm gặp nhau lần thứ 3 Bài tập Dao động cơ 4
H Để va chạm lần thứ 2 không xảy ra thì tỉ số $\dfrac{m}{M}$ nhận giá trị nào dưới đây? Bài tập Dao động cơ 4
icyangel54 Số lần chất điểm đi qua vị trí có li độ x= +1cm Bài tập Dao động cơ 2
sooley Số lần hai con lắc cùng đi qua vị trí cân bằng theo chiều ngược nhau là bao nhiêu. Bài tập Dao động cơ 2
T Số lần hai con lắc cùng qua vị trí cân bằng theo hai chiều ngược nhau: Bài tập Dao động cơ 2
Đá Tảng Số lần con lắc qua VTCB đến khi dừng lại. Bài tập Dao động cơ 1
superstar Ở thời điểm M có động năng gấp 3 lần thế năng tỉ số động năng của M và thế năng của N là ? Bài tập Dao động cơ 2
ShiroPin Số lần con lắc qua vị trí cân bằng đến lúc dừng lại là Bài tập Dao động cơ 1
boya2no1 Số lần qua vị trí mà lực kéo về có độ lớn bằng một nửa độ lớn lực kéo về cực đại Bài tập Dao động cơ 2
hongmieu Sau thời gian $t=110 s$, số lần hai con lắc cùng qua vị trí cân bằng theo hai chiều ngược nhau là ba Bài tập Dao động cơ 6
pipi Sau 110s số lần 2 con lắc qua vị trí cân bằng theo 2 chiều ngươc nhau là bao nhiêu ? Bài tập Dao động cơ 6
N Số lần con lắc qua vị trí cân bằng đến lúc dừng lại là Bài tập Dao động cơ 1
H Tìm số lần hai chất điểm gặp nhau trong $20s$ Bài tập Dao động cơ 4
H Ở thời điểm mà M có động năng bằng thế năng thì tỉ số giữa động năng vs thế năng của N là? Bài tập Dao động cơ 2
L tổng hợp hai dao động điều hòa cùng tần số Bài tập Dao động cơ 1
sonat Chọn tần số góc Bài tập Dao động cơ 4
Lê Quang Hưng Số phát biểu đúng là? Bài tập Dao động cơ 3
G Một số Đăng nhập vào bet365_link bet365 khi bị chặn_hướng dẫn đăng ký bet365 tập cơ bản về dao động điều hòa Bài tập Dao động cơ 1
THẦN CHẾT HƯ VÔ Bài toán tìm tỉ số t1/t2 Bài tập Dao động cơ 2
THẦN CHẾT HƯ VÔ Thế năng của nó biến đổi với tần số Bài tập Dao động cơ 2
L Tỉ số bằng Bài tập Dao động cơ 3
M Tỉ số giữa gia tốc cực đại của con lắc thứ nhất và của con lắc thứ hai là ? Bài tập Dao động cơ 1
Vớ Vẩn Sóng có tần số là Bài tập Dao động cơ 0
V Tỉ số gia tốc và gia tốc trọng trường của con lắc lò xo Bài tập Dao động cơ 1
Đậu Hoàng Anh Tìm số điểm dao động với biên độ bằng 5cm Bài tập Dao động cơ 0
truhiki Tính tỉ số độ cứng của hai lò xo? Bài tập Dao động cơ 1
L Tần số góc dao động của vật bằng Bài tập Dao động cơ 0
0 Tỉ số A'/A bằng Bài tập Dao động cơ 3
Các chủ đề tương tự


Quảng cáo

Top