Bài toán về quãng đường ngắn nhất vật đi được trong khoảng thời gian t

Bài toán
Một vật thực hiện dao động điều hòa với biên độ A=4cm. Trong khoảng thời gian $\Delta t$ quãng đường dài nhất mà vật đi được 20cm. Quãng đường ngắn nhất vật đi dược trong khoảng thời gian trên bằng
A. 17,07 cm
B. 30 cm
C. 15,87 cm
D. 12,46 cm
 
A bạn nhé
S= 20cm = 5A
Quãng đường dài nhất là quãng đường qua VTCB: S= 4A + 2. A/2 $\Rightarrow$ t= T+2. T/12
Quãng đường ngắn nhất là quãng đường qua biên nên S'= 4A + 2.($A-\dfrac{A\sqrt{3}}{2}$) = 17.07
 
Suy ra t thì mới làm quãng đường ngắn nhất dài nhất đc bạn ạ
Còn S' thì bạn hiểu là: trong khoảng thời gian t=T+2. T/12, thì 1T vật đi được 4A, để quãng đường là ngắn nhất thì vật đi qua VTCB tức là sẽ đi từ \frac{A\sqrt{3}}{2} đến A rồi quay lại \frac{A\sqrt{3}}{2}
Cái T/12 là một trong những khoảng thời gian đặt biệt của dđ cơ
Tính từ VTCB đến các vị trí đặc biệt thì như sau
0\rightarrow \frac{A}{2} t=T/12
0\rightarrow \frac{A\sqrt{2}}{2} t=T/8
0\rightarrow \frac{A\sqrt{3}}{2} t=T/6
0\rightarrow A t=T/4
từ đó bạn có thể suy ra khoảng thời gian vật đi từ biên về các vị trí đặc biệt mà ví dụ như trong Đăng nhập vào bet365_link bet365 khi bị chặn_hướng dẫn đăng ký bet365 trên là từ A\rightarrow \frac{A\sqrt{3}}{2} t=T/12
 
Suy ra t thì mới làm quãng đường ngắn nhất dài nhất đc bạn ạ
Còn S' thì bạn hiểu là: trong khoảng thời gian t=T+2. T/12, thì 1T vật đi được 4A, để quãng đường là ngắn nhất thì vật đi qua VTCB tức là sẽ đi từ $ \dfrac{A\sqrt{3}}{2}$ đến A rồi quay lại $ \dfrac{A\sqrt{3}}{2}$
Cái T/12 là một trong những khoảng thời gian đặt biệt của dđ cơ
Tính từ VTCB đến các vị trí đặc biệt thì như sau
0\rightarrow \frac{A}{2} t=T/12
$0\rightarrow \dfrac{A\sqrt{2}}{2}$ t=T/8
$0\rightarrow \dfrac{A\sqrt{3}}{2}$ t=T/6
0\rightarrow A t=T/4
từ đó bạn có thể suy ra khoảng thời gian vật đi từ biên về các vị trí đặc biệt mà ví dụ như trong Đăng nhập vào bet365_link bet365 khi bị chặn_hướng dẫn đăng ký bet365 trên là từ $A\rightarrow \dfrac{A\sqrt{3}}{2}$ t=T/12
 
Người tạo Các chủ đề tương tự Diễn đàn Bình luận Ngày
kiemro721119 Bài toán: Chọn đáp án đùng về dao động điều hòa của con lắc đơn: A. Khi đưa từ chân không vào không Lí thuyết Dao động cơ 2
L Bài toán cắt lò xo Lí thuyết Dao động cơ 3
superstar Nếu Đăng nhập vào bet365_link bet365 khi bị chặn_hướng dẫn đăng ký bet365 cho vận tốc âm thì xét trên đường tròn lượng giác là mấy điểm Lí thuyết Dao động cơ 13
mai hoàn Chọn phát biểu sai về thế năng trong dao động điều hòa Lí thuyết Dao động cơ 1
mai hoàn Chọn phát biểu đúng về lực đàn hồi Lí thuyết Dao động cơ 2
L Chọn phát biểu sai về dao động duy trì Lí thuyết Dao động cơ 1
M Thắc mắc về con lắc lò xo Lí thuyết Dao động cơ 2
Long Stoner Tìm phát biểu SAI trong các phát biểu sau về các con lắc trong quá trình các thang máy được gia tốc Lí thuyết Dao động cơ 1
L Tìm kết luận sai khi nói về dao động điều hoà của một chất điểm trên đoạn thẳng nào đó? giải thích? Lí thuyết Dao động cơ 1
hoàidien Chọn phát biểu đúng về đồ thị vận tốc, thời gian Lí thuyết Dao động cơ 4
Hải Quân Chọn phát biểu sai về sự tương tự giữa dao động với góc lệch nhỏ của con lắc đơn với dao động điện Lí thuyết Dao động cơ 4
C Dao động cơ học đổi chiều khi lực kéo về tác dụng lên vật Lí thuyết Dao động cơ 1
C Chọn câu sai khi nói về dao động điều hòa của các con lắc Lí thuyết Dao động cơ 3
A Tìm phát biểu sai khi nói về dao động điều hòa? Lí thuyết Dao động cơ 1
A Phát biểu nào sau đây là sai về dao động điều hòa của một vật? Lí thuyết Dao động cơ 1
K Chọn kết luận đúng về sau va chạm hai vật Lí thuyết Dao động cơ 4
tam01235 Khi nói về dao động điều hòa phát biểu nào sau đây là đúng Lí thuyết Dao động cơ 4
huynhcashin Phát biểu nào sau đây đúng khi nói về dao động của một con lắc đơn Lí thuyết Dao động cơ 5
huynhcashin Chọn đáp án Sai khi nói về dao động của các con lắc Lí thuyết Dao động cơ 2
• ßáñħ Ðä »¼« Chọn câu đúng về hiện tượng cộng hưởng Lí thuyết Dao động cơ 1
NTH 52 Giải quyết thắc mắc về một vấn đề trong hiệu chỉnh chu kì con lắc: con lắc đặt ở độ sâu Lí thuyết Dao động cơ 0
triminhdovip137 Phát biểu nào sau đây là đúng về dao động cưỡng bức Lí thuyết Dao động cơ 4
tkvatliphothong Chọn phát biểu đúng về chu kì của con lắc lò xo Lí thuyết Dao động cơ 3
C Chọn nhận xét sai về các loại dao động Lí thuyết Dao động cơ 4
tkvatliphothong Tìm phương án đúng về biên độ dao động cưỡng bức Lí thuyết Dao động cơ 4
NTH 52 Tìm kết luận sai về chu kì của con lắc đơn? Lí thuyết Dao động cơ 1
lvcat Tìm phát biểu sai về biên độ trong dao động điều hòa Lí thuyết Dao động cơ 37
lvcat Chọn phát biểu sai về dao động tuần hoàn Lí thuyết Dao động cơ 1
NTH 52 Chọn câu trả lời đúng nhất về con lắc đơn Lí thuyết Dao động cơ 1
Đá Tảng Khi vật đi đang đi từ VT biên dương về VTCB thì vận tốc tăng hay giảm ? Lí thuyết Dao động cơ 8
P Phát biểu nào đúng về dao động cưỡng bức Lí thuyết Dao động cơ 1
Các chủ đề tương tựQuảng cáo

Top