Tính vận tốc của thuyền trong nước yên lặng và thời gian thuyền đi xuôi dòng, đi ngược dòng

Bài toán
Một chiếc thuyền đi từ bến A đến bến B cách A 6km rồi trở lại A mất một thời gian tổng cộng là 2 giờ 30 phút. Biết vận tốc của nước đối với bờ sông là 1km/h, tính vận tốc của thuyền trong nước yên lặng và thời gian thuyền đi xuôi dòng, đi ngược dòng
 
Lần chỉnh sửa cuối bởi 1 quản trị viên:

Quảng cáo

Top