Thời gian kim phút đuổi kịp kim giờ

Bài toán
Nếu lấy vật mốc thời gian là lúc 5h15' thì sau ít nhất bao lâu kim phút đuổi kịp kim giờ
 
Lần chỉnh sửa cuối bởi 1 quản trị viên:
Người tạo Các chủ đề tương tự Diễn đàn Bình luận Ngày
N Mô tả đường đi mà anh phải đi (đi thuyền cộng với chạy dọc bờ) trong thời gian tối thiểu, và xác định thời gian tối thiểu. Bài tập Động lực học chất điểm 1
M Khoảng thời gian vật đi hết 1m đầu tiên Bài tập Động lực học chất điểm 0
M Hỏi toa thứ 7 đi qua trước mặt người ấy trong thời gian bao lâu? Bài tập Động lực học chất điểm 0
Đạt QH Thời gian ở trên thang cuốn Bài tập Động lực học chất điểm 6
B Thời gian để vật rơi chạm sàn Bài tập Động lực học chất điểm 1
quỳnh như Công thức tính bán kính theo thời gian? Bài tập Động lực học chất điểm 1
G Tính tỉ số thời gian trượt của hai vật trên nêm Bài tập Động lực học chất điểm 0
Đạt QH Hãy xác định vận tốc của người chạy bộ để sau đó cả ba người gặp nhau tại cùng một thời điểm Bài tập Động lực học chất điểm 1
Enzan Tính thời điểm lúc $m_{2}$ bắt đầu trượt đối với $m_{1}$? Bài tập Động lực học chất điểm 1
Nino Thời điểm trong ngày mà Bài tập Động lực học chất điểm 0
N Nếu vật văng ra, vào thời điểm văng, phương vecto vận tốc như thế nào ? Bài tập Động lực học chất điểm 0

Quảng cáo

Top