Khoảng cách ngắn nhất giữa 2 vật trong quá trình dao động là

Bài toán
Hai con lắc lò xo đặt trên mặt phẳng nằm ngang không ma sát, hai đầu gắn hai vật nặng khối lượng m1=m2, hai đầu lò xo còn lại gắn vào 2 tường thẳng đứng đối diện sao cho trục chính của chúng trùng nhau. Độ cứng tương ứng của mỗi lò xo lần lượt la $k_1=100 \ \text{N}/\text{m}$, $k_2=400 \ \text{N}/\text{m}$. Vật m1 đặt bên trái, vật m2 đặt bên phải rồi buông nhẹ hai vật cùng thời điểm cho chung dao động điều hòa cùng cơ năng 0,125J. Khi hai vật ở cùng vị trí cân bằng chúng cách nhau 10 cm. Khoảng cách ngắn nhất giữa hai vật trong quá trình dao động là
A. 3,32cm
B. 6,25cm
C. 9,8cm
D. 2,5cm
 

Quảng cáo

Top