Ba điện tích điểm cùng độ lớn cùng dấu q đặt tại ba đỉnh cúa một tam giác đều cạnh a

Bài toán
Ba điện tích điểm cùng độ lớn cùng dấu q đặt tại 3 đỉnh tam giác đều cạnh a. Xác định cường độ điện trường tại điểm dặt của mỗi điện tích do hai điện tích kia gây ra
 
Lần chỉnh sửa cuối bởi 1 quản trị viên:
Ta dùng phương pháp tổng hợp lực.
Do 3 điện tích cùng độ lớn và dấu đặt tại 3 đỉnh của tam giác đều nên ta gọi 3 điện tích đó là q1, q2, q3.
Gọi q3 là điểm đặt thì q1 và q3 cùng dấu nên q1 đẩy q3
Tương tự ta có q2 đẩy q3.
Ta tổng hợp hai lực của q13 và q23 được lực F. Sử dụng công thức tổng hợp lực ta có $F=F_{1}^{2}+F_{2}^{2}+2F_1.F_2.\cos _60^{0}$ (Vì là tam giác đều nên mọi góc trong tam giác là 60 độ, góc giữa q13 và g23 là 60 độ là góc đối đỉnh.)
Mà F=q. E$\Rightarrow$ Cường độ điện trường tại điểm q3 do 2 điện tích kia gây ra là $\dfrac{\sqrt{F_{1}^{2}+F_{2}^{2}+2F_1.F_2.\cos _60^{0}}}{q} $.
Các điện tích q1, q2 làm tương tự.
Nếu bạn không hiểu thì không sao vì còn thiếu cái hình mình không vẽ lên được 8-}=)):-q
 
Tính hẳn ra E theo a và q cơ mà bạn Galaxy7
Nên Đăng nhập vào bet365_link bet365 khi bị chặn_hướng dẫn đăng ký bet365 này giải như sau
Bạn tự vẽ hình nha. Mik nhìn hình xong nói đó
Ta có q1=q2=q3=q, => F1=F2=k."(q1. Q2)"/a^2=k. Q^2/a^2 (dấu "" thay dấu giá trị tuyệt đối
=> F^2=F1^2 +F2^2 +2.F1.F2.cos120=2F1^2 +2F1^2.(-1)/2=F1^2
=> F=F1=k. Q^2/a^2
Đó, mik làm như vậy, nếu sai chỗ nào thì góp ý dùm mik
 
Người tạo Các chủ đề tương tự Diễn đàn Bình luận Ngày
Viet Duy Xác định lực điện tác dụng lên điện tích điểm q= -3*10^-6C khi đặt q tại M? Bài tập Điện tích - Điện trường 1
M Cường độ điện trường gây ra bởi điện tích điểm Bài tập Điện tích - Điện trường 2
Geni Nguyễn Xác định cường độ điện trường tại điểm M nằm trên đường thẳng đi qua hai điện tích Bài tập Điện tích - Điện trường 5
GS.Xoăn Tìm cường độ điện trường tại trực tâm $H$ của 3 điểm trên sao cho $\Delta ABC$ có diện tích... Bài tập Điện tích - Điện trường 3
SHINE Xác định cường độ điện trường tại điểm đặt của mỗi điện tích? Bài tập Điện tích - Điện trường 1
Cloud_Strife_Han Tìm lực tương tác của hai điện tích điểm Bài tập Điện tích - Điện trường 0
Cloud_Strife_Han Xác định lực tương tác giữa hai điện tích điểm Bài tập Điện tích - Điện trường 0
P Điểm có cường độ điện trường 8000V/m sẽ cách điện tích bao nhiêu Bài tập Điện tích - Điện trường 3
P Tính E tại tâm O của hình vuông do 2 điện tích điểm gây ra Bài tập Điện tích - Điện trường 4
W Tìm điện tích mỗi tụ Bài tập Điện tích - Điện trường 0
sương nắng Hỏi phải đặt điện tích trên cách nhau bao nhiêu ở trong dầu Bài tập Điện tích - Điện trường 1
ngoclinh_2510 Khoảng cách giữa các điện tích phải là bao nhiêu để lực tương tác giữa chúng bằng F Bài tập Điện tích - Điện trường 1
H Xác định các điện tích q1, q2 Bài tập Điện tích - Điện trường 0
T Xác định lực tác dụng của hai điện tích lên điện tích thứ ba Bài tập Điện tích - Điện trường 0
K Hạt điện tích bay trong một mặt phẳng vuông góc với các đường sức của một từ trường đều Bài tập Điện tích - Điện trường 1
NFS.Poseidon Xác định vận tốc nhỏ nhất của điện tích trong cường độ điện trường Bài tập Điện tích - Điện trường 0
Nguyễn Minh Hiền Tính điện tích tối đa Bài tập Điện tích - Điện trường 3
T Xác định lực tác dụng lên điện tích $q_3= 8.10^{-8}$ C đặt tại C nếu CA= CB= 5cm Bài tập Điện tích - Điện trường 0
L Tính điện tích của hạt bụi Bài tập Điện tích - Điện trường 2
M Xác định lực tác dụng lên 1 trong 4 điện tích Bài tập Điện tích - Điện trường 0
P Tính diện tích của tụ điện phẳng có khoảng cách giữa hai bản tụ và điện dung giống tụ điện cầu Bài tập Điện tích - Điện trường 1
P Hỏi trên quả cầu có điện tích như thế nào nếu ta cắt dây nối đất rồi sau đó đưa A ra xa quả cầu? Bài tập Điện tích - Điện trường 2
SHINE Tính điện tích của giọt chất lỏng và số e thừa hoặc thiếu trên giọt chất lỏng? Bài tập Điện tích - Điện trường 1
SHINE Tính điện tích hạt bụi và muốn hạt bụi vẫn cân bằng thì cường độ điện trường phải bằng bao nhiêu? Bài tập Điện tích - Điện trường 2
SHINE Độ lớn và dấu của điện tích q? Bài tập Điện tích - Điện trường 1
SHINE Tìm góc hợp và độ lớn của lực lên điện tích? Bài tập Điện tích - Điện trường 1
Lê Thu Huyền Hãy tính điện tích trên quả cầu $R_{2}$? Bài tập Điện tích - Điện trường 3
D Xác định lực tác dụng lên mỗi điện tích Bài tập Điện tích - Điện trường 0
D Tìm lực tác dụng lên mỗi điện tích Bài tập Điện tích - Điện trường 0
toanh2201 Tìm điện tích $q_1$, $q_2$. Bài tập Điện tích - Điện trường 1
Đ Xác định vị trí của điện tích Bài tập Điện tích - Điện trường 2
ff610a172 Dấu và độ lớn của điện tích Qo? Bài tập Điện tích - Điện trường 1
thoheo Phải đặt 1 điện tích $q'$ như thế nào để lực căng dây giảm đi 1 nửa Bài tập Điện tích - Điện trường 5
L Xác định công của ngoại lực cần phải bỏ ra để kéo 2 điện tích trên Bài tập Điện tích - Điện trường 6
N Tính điện tích q của quả cầu Bài tập Điện tích - Điện trường 1
H Tính điện tích trên quả cầu bán kính $R_2$ Bài tập Điện tích - Điện trường 2
cuongk46t1 Xác định lực tác dụng lên mỗi điện tích Bài tập Điện tích - Điện trường 1
cuongk46t1 Cần tích điện cho 2 quả cầu như thế nào? Bài tập Điện tích - Điện trường 1
cuongk46t1 Có 3 quả cầu cùng khối lượng và điện tích. Xác định điện tích. Bài tập Điện tích - Điện trường 4
nhokpq.ine Cân bằng điện tích Bài tập Điện tích - Điện trường 1
P Quan hệ giữa các điện tích giữa các đỉnh của hình vuông Bài tập Điện tích - Điện trường 1
H Cường độ điện trường do các vật tích điện có kích thước đối xứng tạo nên Bài tập Điện tích - Điện trường 2
C Bài tập tụ điện Bài tập Điện tích - Điện trường 0
N Hiệu điện thế giữa 2 cực Bài tập Điện tích - Điện trường 0
ngoclinh_2510 Bài tập cường độ điện trường Bài tập Điện tích - Điện trường 3
Mất Gốc Cường độ điện trường bên trong tấm kim loại đó là Bài tập Điện tích - Điện trường 1
ngoclinh_2510 Tính độ lớn cường độ điện trường Bài tập Điện tích - Điện trường 2
Viet Duy Xác định cường độ dòng điện trường do Q gây ra tại M. Bài tập Điện tích - Điện trường 4
T Xác định lực tương tác điện giữa hai quả cầu Bài tập Điện tích - Điện trường 1
bo tro vat ly Tỉ số giữa véctơ cường độ điện trường Bài tập Điện tích - Điện trường 3
Các chủ đề tương tự


Quảng cáo

Top