Tính tương đối của chuyển động- Công thức cộng vận tốc

Bài toán
Một bánh xe có đường kính 30cm đang lăn đều trên đường nằm ngang với tốc độ Vo=4 m/s.
A)Xđ vtoc các điểm ở vành ngoài bánh xe ở thời điểm bất kì có vị trí như hình vẽ
b)Thời điểm t=0, bánh xe bđ lăn nhanh dần đều với gia tốc a không đổi=1 m/s^2 và Vo=4 m/s. Các điểm A, B, C, D đang ở vị trí như hình vẽ. Xđ vận tốc các điểm đó ở t=2s
upload_2017-8-6_9-23-18.png
 
Lần chỉnh sửa cuối bởi 1 quản trị viên:
Mình không biết đúng không nên mà sai thì thôi nha!!!
Giả sử vật chuyển động sang trái
Chọn hệ quy chiếu gắn với tâm O chọn hệ trục tọa độ oxy, gốc tọa độ O ox theo phương ngang sang phải, oy hướng lên trên
a. Vậy vật coi như đứng yên so với tâm còn các điểm chuyển động tròn trên quỹ đạo tâm O
mà dễ dàng nhận thấy khi một điểm quay được một vòng độ dài 2$\pi $. R thì ở hệ quy chiếu gắn với trái đất vật cũng chuyển động được một đoạn 2$\pi $. R $\Rightarrow$ vận tốc dài các điểm là Vo=4 m/s,$\omega $=Vo/R=80/3 (rad/s)
vậy vận tốc các điểm tại thời điểm bất kì là
Vd=-$\omega $. A. Sin($\omega $. T)
Va=-$\omega $. A. Sin($\omega $. T-$\pi $/2)
Vb=-$\omega $. A. Sin($\omega $. T-$\pi $)
Vc=-$\omega $. A. Sin($\omega $. T+$\pi $)
b. Vận tốc sau thời gian t là, V=Vo+a. T
gia tốc góc B=(V/R-Vo/R)/t=a/R=20/3
vậy vận tốc các điểm sau thời gian t là
Vd=-V. Sin(B. T)
Va=-V. Sin(B. T-$\pi $/2)
Vb=-v. Sin(B. T-$\pi $)
Vc=-v. Sin(B. T+$\pi $/2)
 
Người tạo Các chủ đề tương tự Diễn đàn Bình luận Ngày
Vũ Tuấn Anh- Quảng N Momen quán tính quả cầu rỗng bán kính R khối lượng m Bài tập Động lực học vật rắn 2
minhtangv Tính chiều cao tối đa của bức tường Bài tập Động lực học vật rắn 1
Geni Nguyễn Quãng đường mà vật M di chuyển được khi vật m trượt được tính theo hệ thức nào? Bài tập Động lực học vật rắn 7
huyqhx9 Tính m1/m2 Bài tập Động lực học vật rắn 0
Kaka1512 Tính vận tốc viên đạn sau khi ra khỏi nòng Bài tập Động lực học vật rắn 0
Nguyễn Minh Cảnh Tính cơ năng của con lắc lò xo Bài tập Động lực học vật rắn 1
H Tìm quãng đường vật đi được cho đến khi lò xo dãn cực đại tính đến thời điểm ban đầu? Bài tập Động lực học vật rắn 1
D Tính tốc độ góc của thanh va vị trí tâm quay của thanh Bài tập Động lực học vật rắn 0
O Tính dòng điện và vận tốc góc của bánh xe theo thời gian t Bài tập Động lực học vật rắn 1
hang49 Tính tốc độ góc trung bình của bánh xe trong cả thời gian chuyển động? Bài tập Động lực học vật rắn 1
math Mômen quán tính của vỏ cầu rỗng khối lượng m bán kính R đối với trục quay đi qua tâm cầu Bài tập Động lực học vật rắn 13
reaper106mks Tính gia tốc và lực căng của dây treo. Bài tập Động lực học vật rắn 1
Q Tìm công thức tính gia tốc rơi tự do Bài tập Động lực học vật rắn 3
Hatgiongtamhon Tính gia tốc, vận tốc, vận tốc trung bình của chuyển động thẳng biến đổi đều Bài tập Động lực học vật rắn 1
T Tính quãng đường mà một điểm trên quả cầu và ở xa trục quay của quả cầu nhất đi được sau 2s Bài tập Động lực học vật rắn 1
T Thời gian vật quay hết 3/4 góc quay còn lại tính theo $t_{1}$ là Bài tập Động lực học vật rắn 1
Tungthanhphan Tính khối lượng của ròng rọc. Bài tập Động lực học vật rắn 1
2 Momen quán tính của đĩa là bao nhiêu? Bài tập Động lực học vật rắn 2
NTH 52 Tính chu kì dao động của hệ? Bài tập Động lực học vật rắn 1
N Tính góc lệch cực đại của thanh. Bài tập Động lực học vật rắn 0
crazyfish2008 Bánh đà đang đứng yên thì chịu tác động lực, tính công ma sát lực phát động Bài tập Động lực học vật rắn 0
crazyfish2008 Tính gia tốc của hệ thống ròng rọc Bài tập Động lực học vật rắn 0
crazyfish2008 Tính vận tốc khối tâm của quả cầu đồng chất , lăn không trượt từ đỉnh dốc có độ cao h Bài tập Động lực học vật rắn 2
Các chủ đề tương tự























Quảng cáo

Top