Cách mắc nào để đèn sáng bình thường

Bài toán
Có 7 bóng đèn có hiệu điện thế định mức U=6V nhưng công suất định mức như sau: 2 bóng cùng công suất 2,5W, 1 bisng có công suất 4W, 1 bóng có công suất 6W. 2 bóng có công suất 7,5W, 1 bóng có công suất 10W. Tìm cách mắc các đèn vào HĐT U=12 V để đèn sáng bình thường
 
Lần chỉnh sửa cuối bởi 1 quản trị viên:

Quảng cáo

Top