Hỏi năng lượng của hệ thay đổi thế nào khi đặt C2 vào trong C1

Bài toán
Hai tụ phẳng không khí có cùng diện tích S và d1=2d2 cùng được tích điện đến hiệu điện thế U rồi ngắt khỏi nguồn. Hỏi năng lượng của hệ thay đổi thế nào khi đặt C2 vào trong C1 (các bản Song nhau)?
 
Lần chỉnh sửa cuối bởi 1 quản trị viên:

Quảng cáo

Top