Mạch cầu cân bằng ????

Mạch cầu cân bằng có cần chứng minh không mọi người?(R1/R2=R3/R4)
Tính chất mạch cầu cân bằng là gì??
 
Lần chỉnh sửa cuối bởi 1 quản trị viên:

Quảng cáo

Top