Xác định chiều và cường độ dòng điện qua Vôn kế

Câu hỏi
Xác định chiều và cường độ dòng điện qua Vôn kế.. Ai júp mình với
 
Lần chỉnh sửa cuối bởi 1 quản trị viên:
Vôn kế lý tưởng thì I = 0.
Vôn kế có điện trở đủ để dòng qua thì xác định điện thế tại hai đầu. Dòng điện từ cực dương qua vôn kế sang cực âm.
 

Quảng cáo

Top