Toán chuyển động tròn

Kim giờ của 1 đồng hồ có chiều dài =3/5 kim phút, kim phút có cdai=5/6 kim giây. Cho rằng cđ của kim đồng hồ là đều. A)Tìm tỉ số tốc độ góc của các kim \omega h:\omega min:\omega s
b)Tìm tỉ số tốc độ dài dầu ở đầu mút của các kim Vh : Vmin :Vs
c) Xđ thời điểm đầu kể từ lúc 12h để: +3 kim trùng nhau
+kim giờ trùng kim phút
+kim phút trùng kim giây
 
Lời giải

1 vòng giờ là 12 giờ =1giờ. 12=3600.12s
1 vòng phút là 60 phút=3600s
1 vòng giây là 60s
$\omega _h=\dfrac{2\pi }{43200},\omega _p=\dfrac{2\pi }{3600},\omega _{giay}=\dfrac{2\pi }{60}$
Đến đây tỉ lệ thôi.
B,$v_1=r_1.\omega _1,v_2=r_2.\omega _2,v_3=r_3.\omega _3$
Đến đây tự làm được rồi nhé.
C, Mình không biết làm và cũng chưa nghĩ.
 
ÔI, mình cảm ơn bạn rất nhiều. Mình mới học phần chuyển động tròn nên chưa hiểu hết được. Chắc mình phải vào youtube học thêm các Đăng nhập vào bet365_link bet365 khi bị chặn_hướng dẫn đăng ký bet365 giảng về phần này thôi. Có gì sau này mình lại nhờ bạn giúp tiếp nhá. Thank you very much!!!
 
Người tạo Các chủ đề tương tự Diễn đàn Bình luận Ngày
V Bài toán chuyển động ném ngang Bài tập Động học chất điểm 2
Đạt QH Bài toán về hai con tàu Bài tập Động học chất điểm 1
daophanvan Một chất điểm chuyển động thẳng biến đổi đều đi qua bốn điểm A, B, C, D. Biết rằng:AB BC CD 5 m... Bài tập Động học chất điểm 2
N Tính thời gian chuyển động của thuyền Bài tập Động học chất điểm 2
L Thời gian chuyển động của xe Bài tập Động học chất điểm 4
Legendary light Tính thời gian, độ dịch chuyển và quãng đường của vật? Bài tập Động học chất điểm 4
Nguyễn Minh Hiền Bài tập về chuyển động thẳng biến đổi đều Bài tập Động học chất điểm 8
V Thời gian chuyển động của vật? Bài tập Động học chất điểm 1
T Tìm thời gian chuyển động Bài tập Động học chất điểm 11
tranguyen Xác định $v_0$ để vật có thể chuyển động trong mặt phẳng thẳng đứng Bài tập Động học chất điểm 1
Q Tính vận tốc góc tại thời điểm t. Cho biết tính chất chuyển động tại thời điểm đó Bài tập Động học chất điểm 2
X Quãng đường trong chuyển động thẳng biến đổi đều Bài tập Động học chất điểm 0
N Thắc mắc về đồ thị của vận tốc trong chuyển động thẳng biến đổi đều Bài tập Động học chất điểm 6
viet_1846 Vật lí vui về chuyển động Bài tập Động học chất điểm 2
Đạt QH Chiều dài của đoàn vận động viên Bài tập Động học chất điểm 0
Đạt QH Khoảng cách ngắn nhất của hai động tử Bài tập Động học chất điểm 1
Enzan Nếu người đó đi trên thang đang hoạt động thì hết bao lâu? Bài tập Động học chất điểm 1

Quảng cáo

Top