Định luật chia dòng

Câu hỏi
Cô giáo dạy mình công thức nếu R1//R2 thì $I_1=\dfrac{R_2}{\left(R_2+R_1\right)}. I_{12}$
Nhưng thầy giáo mình lại bảo k có Ct đó mà bắt phải CM.... nếu Cm thì Cm kiểu j vậy mn
 
Lần chỉnh sửa cuối bởi 1 quản trị viên:

Quảng cáo

Top