Tìm thời gian ngắn nhất để con lắc đi được quãng đường s = 6 cm

Bài toán
Một con lắc đơn có chiều dài l = 25 cm, khối lượng $m = 100 \ \text{g}$. Cho con lắc dao động điều hòa với biên độ góc $\alpha _{o}=0,08$ tại nơi có gia tốc trọng trường $g=10 \ \left(\text{m}/\text{s}^{2}\right)$, lấy $\pi ^{2}=10$.
1. Tìm thời gian ngắn nhất để con lắc đi được quãng đường s = 6 cm.
2. Giả sử con lắc ở trong môi trường có lực cản có độ lớn không đổi nên nó dao động được 100 s thì ngừng hẳn. Coi chu kì dao động của con lắc là không đổi. Xác định độ lớn lực cản.
 
Lần chỉnh sửa cuối bởi 1 quản trị viên:
Người tạo Các chủ đề tương tự Diễn đàn Bình luận Ngày
C Tìm vị trí xuất phát để trong khoảng thời gian 2/3 s vật đii được quãng đường ngắn nhất Bài tập Dao động cơ 1
Dando Nguyễn Tìm li độ tại thời điểm $t_{2}$ trước hoặc sau thời điểm $t_{1}$ một khoảng thời gian $\Delta t$ Bài tập Dao động cơ 2
L Bài toán tìm khoảng thời gian trong dao động điều hòa Bài tập Dao động cơ 2
O Tìm thời gian lò xo bị nén trong 1 chu kỳ Bài tập Dao động cơ 2
L Tìm thời gian trong $\dfrac{2}{3}$ chu kì đầu để toạ độ vật không vượt quá $-3,5cm$ Bài tập Dao động cơ 4
Mờ Rờ Light Tìm khoảng thời gian ngắn nhất để khoẳng cách giữa hai vật theo phương Ox là 6cm? Bài tập Dao động cơ 1
SunShine 98 Tìm khoảng thời gian ngắn nhất??? Bài tập Dao động cơ 1
K Tìm thời gian từ lúc bật điện trường đến khi con lắc dừng lại lần đầu tiên. Bài tập Dao động cơ 5
hoàidien Tìm khoảng thời gian ngắn kể từ khi vật dao động đến khi vật qua vị trí có độ lớn gia tốc cực đại? Bài tập Dao động cơ 9
X Tìm thời gian chuyển động Bài tập Dao động cơ 1
Hải Quân Tìm khoảng thời gian ngắn kể từ khi vật bắt đầu dao động đến vị trí có độ lớn gia tốc cực đại? Bài tập Dao động cơ 5
hoankuty Tìm thời gian dài nhất để vật đi hết quãng đường $x=2x_{2}-3x_{1}$ ? Bài tập Dao động cơ 4
ĐỗĐạiHọc2015 Khoảng thời gian cần tìm là? Bài tập Dao động cơ 1
boyvodanh97 Tìm thời gian ngắn nhất của lò xo? Bài tập Dao động cơ 1
ĐỗĐạiHọc2015 Tìm thời gian ngắn nhất? Bài tập Dao động cơ 18
Nguyễn Duy Khôi Tìm trong một chu kì thời gian vật có tốc độ nhỏ hơn 25 cm/s là: Bài tập Dao động cơ 1
A Tìm lực F và thời gian để thóa mãn điều kiện A! Bài tập Dao động cơ 2
chinhanh9 Tìm khoảng cách giữa hai vật sau thời gian ... kể từ lúc va chạm Bài tập Dao động cơ 1
T Tìm khoảng thời gian ngắn nhất kể từ khi vật đao động đến khi vật qua vị trí có độ lớn gia tốc bằng Bài tập Dao động cơ 14
Mai NTM Tìm thời gian trong dao động của con lắc lò xo Bài tập Dao động cơ 2
D Tìm khoảng thời gian lò xo bị nén trong 1 chu kì Bài tập Dao động cơ 8
LeLinh Tìm khoảng thời gian gặp nhau giữa hai lần hai vật nặng gặp nhau liên tiếp Bài tập Dao động cơ 10
T Tìm tỉ số của thế năng và động năng sau một khoảng thời gian Bài tập Dao động cơ 9
D Tìm thời gian ngắn nhất kể từ khi truyền cho vật A vận tốc đến lúc vật B chuyển động. Bài tập Dao động cơ 3
Đá Tảng Tìm thời gian trong một chu kì mà vận tốc của vật không vượt quá $10\pi \sqrt3$ là Bài tập Dao động cơ 6
C Tìm thời gian vật đi từ li độ này đến li độ kia Bài tập Dao động cơ 3
•One-HicF Tìm thời gian hoạt động của đồng hồ sau mỗi lần thay pin ? Bài tập Dao động cơ 2
Đá Tảng Tìm thời gian 2 con lắc đi qua VTCB Bài tập Dao động cơ 3
H Tìm thời gian chuyển động thẳng của vật từ lúc ban đầu đến vị trí lò xo không biến dạng Bài tập Dao động cơ 1
Đá Tảng Tìm quãng đường,thời gian vật đi được & vị trí Vmax Bài tập Dao động cơ 4
H Tìm khoảng thời gian ngắn nhất để 2 vật có cùng li độ Bài tập Dao động cơ 4
minhanhmia Tìm thời điểm gặp nhau của hai vật dao động điều hòa Bài tập Dao động cơ 5
Rosemary Pham Tìm li độ của N tại thời điểm t Bài tập Dao động cơ 11
S Tìm thời điểm lần thứ hai lò xo dãn 7cm Bài tập Dao động cơ 3
trương vĩnh long Tìm thời điểm đầu tiên hai điểm sáng ở xa nhau nhất và khoảng cách xa nhất đó Bài tập Dao động cơ 3
K Tìm li độ tại thời điểm t. Bài tập Dao động cơ 5
ĐỗĐạiHọc2015 Tìm vị trí của vật 1 và 3 ở thời điểm t=0. Bài tập Dao động cơ 2
L Tìm thời điểm Bài tập Dao động cơ 2
T Thắc mắc về kết quả Đăng nhập vào bet365_link bet365 khi bị chặn_hướng dẫn đăng ký bet365 toán "Tìm thời điểm lần thứ hai lò xo dãn 7 cm" Bài tập Dao động cơ 3
GS.Xoăn Tìm vận tốc vật $m_3$ ở thời điểm ban đầu? Bài tập Dao động cơ 7
hoankuty Tìm li độ $x$ vào thời điểm $t=\frac{1}{60}(s)$ ứng với dao động tổng hợp có biên độ nhỏ nhất? Bài tập Dao động cơ 36
mpmikisg Tìm thời điểm gặp nhau lần đầu tiên của 2 chất điểm Bài tập Dao động cơ 1
BackSpace Tìm thời điểm đầu tiên lực đàn hồi bằng nửa giá trị cực đại. Bài tập Dao động cơ 0
Yami Tìm quãng đường vật đi được từ lúc thả đến thời điểm động năng bằng $16,875mJ$ lần thứ $100$ Bài tập Dao động cơ 1
L Sau thời điểm đó T/4 vật có tốc độ $12\pi$ cm/s. Tìm T Bài tập Dao động cơ 2
phatthientai Tìm thời điểm lần thứ 2 dãn 5cm Bài tập Dao động cơ 1
cuongk46t1 Tìm thời điểm lần thứ hai lò xo dãn 7cm Bài tập Dao động cơ 5
H Tìm điều kiện của biên độ để tồn tại thời điểm khoảng cách giữa hai vật không đổi Bài tập Dao động cơ 1
tkvatliphothong Tìm thời điểm gần nhất mà vật có vận tốc bằng nửa vận tốc cực đại Bài tập Dao động cơ 2
hongmieu Tìm thời điểm lần thứ hai lò xo dãn 7 cm Bài tập Dao động cơ 6
Các chủ đề tương tự


Quảng cáo

Top